Hiện nay chúng tôi đang bán liền kề Vân Canh Hud – khu đô thị Vân Canh HUD

Liền kề 35 , tất cả các ô
Giá gốc 30.6tr/m2
Đóng 70% giá trị hợp đồng
Giá bán = gốc + chênh 1.7 tỷ . ( đã có VAT + tiền xây thô )
Vào tên Hợp đồng mua bán với HUD 8

Quý khách có nhu cầu xin liên hệ : Mr.Sơn-0987.822.686Liền kề vân canh hud lk35, liền kề vân canh hud liền kề 35 >>>0987.822.686,
Liền kề vân canh hud lk35, liền kề vân canh hud liền kề 35 >>>0987.822.686,
Liền kề vân canh hud lk35, liền kề vân canh hud liền kề 35 >>>0987.822.686,
Liền kề vân canh hud lk35, liền kề vân canh hud liền kề 35 >>>0987.822.686,
Liền kề vân canh hud lk35, liền kề vân canh hud liền kề 35 >>>0987.822.686,
Liền kề vân canh hud lk35, liền kề vân canh hud liền kề 35 >>>0987.822.686,
Liền kề vân canh hud lk35, liền kề vân canh hud liền kề 35 >>>0987.822.686,
Liền kề vân canh hud lk35, liền kề vân canh hud liền kề 35 >>>0987.822.686,
Liền kề vân canh hud lk35, liền kề vân canh hud liền kề 35 >>>0987.822.686,
Liền kề vân canh hud lk35, liền kề vân canh hud liền kề 35 >>>0987.822.686,
Liền kề vân canh hud lk35, liền kề vân canh hud liền kề 35 >>>0987.822.686,
Liền kề vân canh hud lk35, liền kề vân canh hud liền kề 35 >>>0987.822.686,
Liền kề vân canh hud lk35, liền kề vân canh hud liền kề 35 >>>0987.822.686,
Liền kề vân canh hud lk35, liền kề vân canh hud liền kề 35 >>>0987.822.686,
Liền kề vân canh hud lk35, liền kề vân canh hud liền kề 35 >>>0987.822.686,
Liền kề vân canh hud lk35, liền kề vân canh hud liền kề 35 >>>0987.822.686,
Liền kề vân canh hud lk35, liền kề vân canh hud liền kề 35 >>>0987.822.686,
Liền kề vân canh hud lk35, liền kề vân canh hud liền kề 35 >>>0987.822.686,
Liền kề vân canh hud lk35, liền kề vân canh hud liền kề 35 >>>0987.822.686 ,
Liền kề vân canh hud lk35, liền kề vân canh hud liền kề 35 >>>0987.822.686
Liền kề vân canh hud lk35, liền kề vân canh hud liền kề 35 >>>0987.822.686 ,
Liền kề vân canh hud lk35, liền kề vân canh hud liền kề 35 >>>0987.822.686,
Liền kề vân canh hud lk35, liền kề vân canh hud liền kề 35 >>>0987.822.686,
Liền kề vân canh hud lk35, liền kề vân canh hud liền kề 35 >>>0987.822.686,
Liền kề vân canh hud lk35, liền kề vân canh hud liền kề 35 >>>0987.822.686,
Liền kề vân canh hud lk35, liền kề vân canh hud liền kề 35 >>>0987.822.686, Liền kề vân canh hud lk35, liền kề vân canh hud liền kề 35 >>>0987.822.686,
Liền kề vân canh hud lk35, liền kề vân canh hud liền kề 35 >>>0987.822.686,
Liền kề vân canh hud lk35, liền kề vân canh hud liền kề 35 >>>0987.822.686,
Liền kề vân canh hud lk35, liền kề vân canh hud liền kề 35 >>>0987.822.686,
Liền kề vân canh hud lk35, liền kề vân canh hud liền kề 35 >>>0987.822.686,
Liền kề vân canh hud lk35, liền kề vân canh hud liền kề 35 >>>0987.822.686,
Liền kề vân canh hud lk35, liền kề vân canh hud liền kề 35 >>>0987.822.686 ,
Liền kề vân canh hud lk35, liền kề vân canh hud liền kề 35 >>>0987.822.686
Liền kề vân canh hud lk35, liền kề vân canh hud liền kề 35 >>>0987.822.686 ,
Liền kề vân canh hud lk35, liền kề vân canh hud liền kề 35 >>>0987.822.686,
Liền kề vân canh hud lk35, liền kề vân canh hud liền kề 35 >>>0987.822.686,
Liền kề vân canh hud lk35, liền kề vân canh hud liền kề 35 >>>0987.822.686,
Liền kề vân canh hud lk35, liền kề vân canh hud liền kề 35 >>>0987.822.686,
Liền kề vân canh hud lk35, liền kề vân canh hud liền kề 35 >>>0987.822.686