LK Park city:

Lk Park city 6/11 s = 120m hướng ĐN,gốc 7,9 tỷ. đóng 30% chênh 3,2 tỷ.
Lk Park city 3/6 s = 120m hướng TB,gốc 7,9 tỷ. đóng 30% chênh 3,5 tỷ.
Lk Park city 1/2 s = 120m căn góc hướng ĐN,ĐB gốc 7,9 tỷ. đóng 30% chênh 4,8 tỷ.

Liên hệ: Phùng Đắc Thương
DD: 0974599988
Công ty cổ Phần Địa Ôc APland
Địa chỉ: Số 41 Phố Đỗ Quang ( ngõ 61 Trần Duy Hưng)- Trung Hòa – Cầu giấy – Hà Nội

TAG: Liền kề park city,park city,lk park city,tieu khu park city,liền kề hoàng lan,lien ke hoang lan,lk hoang lan,lk hoàng lan,hoang lan Park city,Dãy 1 park city, Dãy 1 park city, Dãy 2 park city, Dãy 3 park city, Dãy 4 park city, Dãy 5 park city, Dãy 6 park city, Dãy 7 park city, Dãy 8 park city, Dãy 9 park city, Dãy 10 park city, Dãy 11 park city,hoàng lan park city,ô 6 dãy 11 park city,dãy 11 ô 6 park city,day 11 o 6 park city,o 6 day 11 park city, ô 3 dãy 6 park city,dãy 6 ô 3 park city,day 6 o 3 park city,o 3 day 6 park city, ô 1 dãy 2 park city,dãy 2 ô 1 park city,day 2 o 1 park city,o 1 day 2 park city,