Mayy Boutique & Café
34 Mã Mây - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Liên hệ: C.Trang: 097-521-1102

Tuyển 5 nữ bán hàng Shop thời trang
Thời gian làm việc: từ 9h00-21h00 lương tháng 2triệu +0,5% doanh thu
Có thể làm nửa ca hoặc thương lượng về thời gian - Làm tất cả các ngày trong tuần(tháng nghỉ 2 ngày)
Yêu cầu: Nữ, trung thực, chăm chỉ

Mayy Boutique & Café
34 Mã Mây - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Liên hệ: C.Trang: 097-521-1102