CẦN BÁN GẤP CHUNG CƯ AZ THĂNG LONG GIÁ CỰC KÌ HỢP LÝ ĐẢM BẢO RẺ NHẤT THỊ TRƯỜNG
DIỆN TÍCH 69, 73, 88,....M2
GIÁ BÁN 17,5TR/2
KÍ HỢP ĐỒNG TRỰC TIẾP VỚI CHỦ ĐAUÙ TƯ.
CHI TIẾT LIÊN HỆ
KIM OANH 0904922236Tags: chungcu az thang long, chung cu hoai duc ha noi, du an chung cu az thang long, cc az thang long, can bán cc az thang long, can mua cc az thang long, du an chung cu gia re, du an chung cu hot, chung cu cao cap, az thang long, az lam vien, cong ty az,
Az thang long, chung cu az thang long, can ho az thang long, nha az thang long, Chung cu Bright city, CCBright city, chung cư Bright city, Az thang long, chung cu az thang long, can ho az thang long, nha az thang long, Chung cu Bright city, CCBright city, chung cư Bright city,Az thang long, chung cu az thang long, can ho az thang long, nha az thang long, Chung cu Bright city, CCBright city, chung cư Bright city,Az thang long, chung cu az thang long, can ho az thang long, nha az thang long, Chung cu Bright city, CCBright city, chung cư Bright city,Az thang long, chung cu az thang long, can ho az thang long, nha az thang long, Chung cu Bright city, CCBright city, chung cư Bright city,Az thang long, chung cu az thang long, can ho az thang long, nha az thang long, Chung cu Bright city, CCBright city, chung cư Bright city