Liền Kề TT15 với các Ô 05 đến 29
Có S= 142.5m2 Đường trước 48m
Giá gốc chủ đầu tư 31tr/m2, giá bán 42.8tr/m2
Đóng 50% và Ký hợp đồng Góp vốn trực tiếp với chủ đầu tư (Sudico)
Mọi chi tiết xin Liên hệ:

Phùng Đắc Thương
DD: 0974599988
TT15 nam an khánh,TT15 nam an khanh,o 6 tt 15 nam an khanh,du an nam an khanh,dự án nam nam khánh,LK nam an khanh,Liền kề Nam An Khánh,Liẹn ke nam an khanh,TT5 nam an khanh,tt6 nam an khanh,tt7 nam an khanh,tt8 nam an khanh,tt9 nam an khanh, tt9 nam an khanh, tt10 nam an khanh, tt11 nam an khanh, tt12 nam an khanh, tt13 nam an khanh, tt14 nam an khanh, tt15 nam an khanh, tt16 nam an khanh, tt17 nam an khanh, tt18 nam an khanh,