CT6a căn 704 chênh 70tr
Căn 607, căn 609 chênh 65tr
Căn 707 - căn 709 - 721 chênh 65tr
Bao vào tên, chính chủ, chênh thấp

Liên hệ để biết chi tiết
Mr Quang 0976297150 - - - 0902324686