Lô C1349 dt 260m2 = 52tr/m2, ĐN, góc 3 MT; C26 (4 x 20) = 68tr/m2, Tây Bắc, Đ.số 3, Đ.30m; A24 (7,5 x 20) = 70tr/m2, Tây Bắc, 2MT Song Hành; A47 (7,5 x 20) = 74tr/m2, Tây Bắc, MT Song Hành; C683 (8 x 20) = 40tr/m2; C67 (4 x 20) [= 44tr/m2, TB; C1321 (10 x 20) = 44tr/m2, ĐB; C671 (4 x 20) = 46tr/m2, Đông Bắc; C491 (8 x 16) = 46tr/m2; C490 (8 x 16) = 37tr/m2, ĐNam; A665 (5x20), Đông Nam = 53,5tr/m2; C542 (4 x 20) = 43tr/m2, Đông; A1043 (5 x 20) = 45tr/m2; C1415 (10 x 20) = 51tr/m2, TB; C358 (8x20), giá 48tr/m2, hướng Đông Nam, đối diện công viên;