Đào tạo kế toán, Đào tạo kế toán thực hành, Đào tạo kế toán thuế, Đào tạo kế toán tổng hợp , Đào tạo kế toán ngắn hạn


Chào các bạn!


Bạn muốn nắm vững các bước làm Kế toán Thuế trong một doanh nghiệp;
Bạn muốn tự mình làm thành thạo Báo cáo Thuế, Báo cáo Tài chính một cách nhanh nhất;
Bạn muốn Đọc hiểu, phân tích Báo cáo Tài chính giống như một nhà Quản lý thực thụ;
Bạn muốn học cách giải trình các vấn đề về Thuế;


Khoá học “Đào tạo kế toán thực hành “, do chúng tôi thiết kế và giảng dạy, chính là để dành cho những người như bạn.


Nội dung khóa học:


- Báo cáo Tài chính:
. Lập BCTC từ chứng từ thực tế;
. Đọc, Kiểm tra và Phân tích Báo cáo Tài chính.
- Học phần Thuế:
. Thuế GTGT;
. Thuế TNDN;
. Thuế Thu nhập cá nhân;
. Các loại Thuế khác;
. Lập BC Thuế
. Giải trình các vấn đề về Thuế.


Khóa học phù hợp với:


- Kế toán viên đã có Kinh nghiệm làm Kế toán Tổng hợp;
- Kế toán đang làm Kế toán chi tiết;
- Các Quản lý muốn học để quản lý Tài chính trong Doanh nghiệp;


Trân trọng và hợp tác


Đào tạo kế toán thực hành địa chỉ học kế toán thực hành tuyển sinh lớp kế toán thực hành học kế toán thực hànhMọi thông tin chi tiết xin vui lòng truy cập: http://www.ketoanvien.com/


Tags: Dao tao ke toan, Dao tao ke toan thuc hanh, Dao tao ke toan thue, Dao tao ke toan tong hop, Dao tao ke toan ngan han