Tags:CC số 1 lương yên, chung cu so 1 luong yen, chung cư số 1 lương yên, chung cu luong yen, chung cư lương yên, chung cu luong yen, chung cư số 1 lương yên, số 1 lương yên, chung cư lương yên, chung cư lương yên, chung cu so 1, chung cu số 1 lương yên, số 1 lương yên, chung cư lương yên, chung cư số 1 lương yên, chung cu luong yen.
Bán chung cư số 1 Lương yên</I>, ngày 7/6/2011. Lh: Nga 0983210689
Cần bán:
- Căn 21C, giá bán 60.5tr/m2, gốc 27tr/m2. Đã đóng 95%, S= 115,7 m2
- Căn 16B, giá bán 52,5tr/m2, gốc 27tr/m2. Đã đóng 95%, S= 131,6 m2.

Tags:CC số 1 lương yên, chung cu so 1 luong yen, chung cư số 1 lương yên, chung cu luong yen, chung cư lương yên, chung cu luong yen, chung cư số 1 lương yên, số 1 lương yên, chung cư lương yên, chung cư lương yên, chung cu so 1, chung cu số 1 lương yên, số 1 lương yên, chung cư lương yên, chung cư số 1 lương yên, chung cu luong yen.