Công ty Luật NewVision Law chuyên tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi thành viên góp vốn, cung cấp hồ sơ thay đổi thành viên góp vốn, đại diện khách hàng nộp hồ sơ thay đổi thành viên góp vốn, vì thế khách hàng sẽ không phải mất thời gian làm thủ tục hành chính, NewVision Law sẽ tiết kiệm chi phí và thời gian cho khách hàng. Khách hàng muốn thay đổi thành viên góp vốn cần chuẩn bị các tài liệu sau: I. HỒ SƠ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN GÓP VỐN GỒM: 1. Thông báo thay đổi nội dung ĐKKD (thay đổi thành viên góp vốn); 2. Quyết định bằng văn bản thay đổi thành viên góp vốn; 3. Biên bản họp của HĐTV đối với công ty TNHH, HĐCĐ đối với công ty CP 4. Danh sách thành viên mới sau khi thay đổi thành viên góp vốn; 5. Hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của công ty. 6. Bản gốc giấy chứng nhận ĐKKD đã cấp. II. CÁC LƯU Ý KHI THAY ĐỔI THÀNH VIÊN GÓP VỐN: 1. Trường hợp tiếp nhận thành viên mới, trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh. Nội dung thông báo gồm: a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty; b) Tên, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới; c) Phần vốn góp đã thay đổi của các thành viên sau khi tiếp nhận thành viên mới; d) Vốn điều lệ của công ty sau khi tiếp nhận thành viên mới; đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty. Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới, giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới vào công ty. Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài, phải có thêm bản sao hợp lệ Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương. Đối với thành viên là cá nhân người nước ngoài phải có thêm bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác. Quyết định, biên bản họp của Hội đồng thành viên phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty. Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi thành viên, đăng ký tăng vốn điều lệ công ty trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 2. Trường hợp thay đổi thành viên góp vốn do chuyển nhượng phần vốn góp, trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh. Nội dung thông báo gồm: a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty; b) Tên, địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức hoặc họ, tên, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 18 Nghị định này đối với cá nhân; phần vốn góp của người chuyển nhượng và của người nhận chuyển nhượng; c) Phần vốn góp của các thành viên sau khi chuyển nhượng; d) Thời điểm thực hiện chuyển nhượng; đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty. Kèm theo thông báo phải có hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của công ty. Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi thành viên góp vốn trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 3. Trường hợp thay đổi thành viên góp vốn do thừa kế, trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh. Nội dung thông báo gồm: a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty; b) Họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế và của từng người nhận thừa kế; c) Thời điểm thừa kế; d) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty. Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi thành viên góp vốn trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 4. Đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên góp vốn do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn theo quy định tại khoản 3 Điều 39 của Luật Doanh nghiệp, trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh. Nội dung thông báo gồm: a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty; b) Tên, địa chỉ trụ sở chính hoặc họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên không thực hiện cam kết góp vốn và của người nhận góp bù; c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty. Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên góp vốn do không thực hiện cam kết góp vốn, danh sách các thành viên còn lại của công ty. Quyết định, biên bản họp của Hội đồng thành viên phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty. Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi thành viên góp vốn trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 5. Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ. XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI - CÔNG TY LUẬT NEWVISION Website: http://www.newvisionlaw.com.vn Điện thoại: 04.6682.7986/ 6682.8986 Fax: 04.7300 5720 Mobile: 0918 368 772 – 0985 928 544 (Mr. Tuấn – Luật sư) E-mail: contact@newvisionlaw.com.vn hanoi@newvisionlaw.com.vn hcm@newvisionlaw.com.vn Trụ sở chính tại TP.Hà Nội Địa chỉ:_Số 3, ngách 389/31 đường Trần Thái Tông (Nguyễn Phong Sắc Kéo dài), phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam Văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh Địa chỉ:_Phòng 606, Block B, Tòa nhà IndoChina Park, Số 4 đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam Văn phòng tại Thái Nguyên Số 22, Tổ 12, phường Trưng Vương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 028.03755509 – 028.02222549 – 028.03855077 (Luật sư - Nguyễn Mạnh Cường) Click ngay!!!Hot!hot!Hot! Newvision Law, Newvision Law, Newvision Law, Newvision Law, Newvision Law, Newvision Law, Newvision Law, Newvision Law, Newvision Law, Newvision Law, Newvision Law, Newvision Law, Newvision Law, Newvision Law, Newvision Law, Newvision Law,