Bán gấp đất dịch vụ Ecopark - Văn Giang - Hưng Yên đủ mọi diện tích nhỏ nhất là 40, các xã Xuân Quan đợt 1 18,5tr/m2, đợt 2 13,5tr/m2, Phụng Công 13tr/m2, Cửu Cao 11,7tr/m2 chi tiết liên hệ Hằng 0984482878