Bán chung cư cao cấp royal city :
r5-10-4: goc 2190 ty gia 19.5
· r5-7-7 goc 2085$ ban dung gia goc
· r5-17-8 dtich 139.4m2 , gia gốc: 2085$ tinh ti gia $ :19.5, da dong 12%
· r5-7-20 goc 1885, ti gia $ 19.5 gia ban 1960$/m2
· r5-19-10 goc 45 \trieu bán chênh 120tr
· r4-14-10, goc 46trieu
· r4-26-20, goc 49trieu
R2- 7- 19
· r2-19-11, gia 2270$
· r4-19-19, goc 2210 bán đúng giá gốc da nop 12%, tỉ giá $=20.8
· r4-10-6, goc 2190,ti gia : $19.5
· r4-17-8, goc 1885 $ 19.5 da nop 12%, ban 2150$
· r2-17-9, goc 1814, giá bán 1920$ dong 40% va lam hop dong mua ban
· r4-28-25(can goc) : gia goc 2370 chenh 75tr, $=20.8
· r6-15-17(can goc) : gia goc 2450 ck 3.5%, $=20.8
· r5-6-6 : gia goc 2105 gia ban 2150
· r5-15-6 goc 2080 bán chenh 280tr
Lien he 0942.888.126
http://www.olo.vn/ban-lien-ke-du-an-gamuda-yen-so_664664.html
http://www.vn-zoom.com/f414/du-an-moi-gamuda-yen-so-gamuda-yen-so-1063474.html
http://www.aha.vn/raovat/ban-lien-ke-gamuda-yen-so-gamuda-yen-so-p346222.html