Phân phối LK Vân Canh Hud :
- Ô 52 LK27 giá 47
- Ô 22 LK 37 giá 50
Thanh Hà B: LP5 ô số 2, 9, 46 giá gốc 20, chủ thu 44,5tr. Đóng 50%. Ký trực tiếp Cienco 5
Liên hệ : Mr. Dũng 0946 429 429
Mr. Đạt 0943 966 455