1, Chung cư Usilk City CT1 101-1509 116,84m2 1035$ giá bán 1300$ 100% HĐMB
2, Chung cư Usilk City CT1 101-1205 93,32m2 1022$ 100% giá ban 1300$ HĐMB
3, Chung cư Usilk City CT1 101-905 98m2 1022$ 55% giá ban1350$ HĐMB .dong 100 % duoc khuyen mai 18m2 dien tich san thuong mai.(Co vuon hoa ngoai troi)
4, Chung cư Usilk City CT1 103-12A10 126,85m2 1155,38$ 55% giá 1300$ HĐMB (dong 100% thi duoc 20m2 san thuong mai)

Liên hệ :Mr Thành 0984588883 để biết thêm chi tiết.
Công ty Bđs Ecoland : Số 30A,Ngõ 477, Thanh Xuân, Hà Nội
tags:
Chung cư Usilk City ,ban usilkciy,usilkcity gia hot,usilkcity gia soc,usilk city gia re,Chung cư Usilk City ,ban usilkciy,usilkcity gia hot,usilkcity gia soc,usilk city gia re,Chung cư Usilk City ,ban usilkciy,usilkcity gia hot,usilkcity gia soc,usilk city gia re,Chung cư Usilk City ,ban usilkciy,usilkcity gia hot,usilkcity gia soc,usilk city gia re,Chung cư Usilk City ,ban usilkciy,usilkcity gia hot,usilkcity gia soc,usilk city gia re,Chung cư Usilk City ,ban usilkciy,usilkcity gia hot,usilkcity gia soc,usilk city gia re,Chung cư Usilk City ,ban usilkciy,usilkcity gia hot,usilkcity gia soc,usilk city gia re,Chung cư Usilk City ,ban usilkciy,usilkcity gia hot,usilkcity gia soc,usilk city gia re,Chung cư Usilk City ,ban usilkciy,usilkcity gia hot,usilkcity gia soc,usilk city gia re,Chung cư Usilk City ,ban usilkciy,usilkcity gia hot,usilkcity gia soc,usilk city gia re,Chung cư Usilk City ,ban usilkciy,usilkcity gia hot,usilkcity gia soc,usilk city gia re,Chung cư Usilk City ,ban usilkciy,usilkcity gia hot,usilkcity gia soc,usilk city gia re,Chung cư Usilk City ,ban usilkciy,usilkcity gia hot,usilkcity gia soc,usilk city gia re,Chung cư Usilk City ,ban usilkciy,usilkcity gia hot,usilkcity gia soc,usilk city gia re,Chung cư Usilk City ,ban usilkciy,usilkcity gia hot,usilkcity gia soc,usilk city gia re,Chung cư Usilk City ,ban usilkciy,usilkcity gia hot,usilkcity gia soc,usilk city gia re,