Tôi có suất ngoại giao LK 34 ô 26,28 đường 17,5 m. Giá 44,2 tr/m2
LH: 0989.330.738