HAVI.vn chuyên cung cấp thiết bị Máy văn phòng :
Welcome to www.havi.vn

1. Máy đóng sách – Máy đóng gáy xoắn – Máy đóng sổ - Máy đóng lịch
http://havi.vn/index.php?page=shop.b...mart&Itemid=71
2. Lò xo đóng sách – Lò xo gáy xoắn – Lò xo đóng lịch – Lò xo đóng sổ
http://havi.vn/index.php?page=shop.b...mart&Itemid=71
3. Máy khoan chứng từ - Máy đóng chứng từ
http://havi.vn/index.php?page=shop.b...mart&Itemid=71
4. Máy đục lỗ - Máy dập lỗ - Máy khoan lỗ
http://havi.vn/index.php?page=shop.b...mart&Itemid=71
5. Bàn dao cắt giấy
http://havi.vn/index.php?page=shop.b...mart&Itemid=71
6. Dập ghim đại
http://havi.vn/index.php?page=shop.b...mart&Itemid=71
7. Máy ép plastic – Máy ép ảnh – Máy ép lụa – Máy ép nóng – Máy ép nguội
http://havi.vn/index.php?page=shop.b...mart&Itemid=71
8. Máy ép dẻo – Máy ép cạnh – Máy dập cạnh – Máy dập mép
http://havi.vn/index.php?page=shop.b...mart&Itemid=71
9. Máy hủy tài liệu
http://havi.vn/index.php?page=shop.b...mart&Itemid=71
10. Máy đếm tiền
http://havi.vn/index.php?page=shop.b...mart&Itemid=71
11. Máy soi tiền – Máy kiểm tra tiền
http://havi.vn/index.php?page=shop.b...mart&Itemid=71
12. Máy bó tiền
http://havi.vn/index.php?page=shop.b...mart&Itemid=71
13. Xe đẩy hàng – Xe đẩy tiền
http://havi.vn/index.php?page=shop.b...mart&Itemid=71
14. Máy in sổ tiết kiệm - Máy in bằng tốt nghiệp
http://havi.vn/index.php?page=shop.b...mart&Itemid=71
15. Máy chấm công
http://havi.vn/index.php?page=shop.b...mart&Itemid=71
16. Máy hút ẩm
http://havi.vn/index.php?option=com_...d=62&Itemid=71
17. Cây nước nóng lạnh
http://havi.vn/index.php?page=shop.b...mart&Itemid=71
18. Máy lọc nước
http://havi.vn/index.php?page=shop.b...mart&Itemid=71
19. Máy phát điện
http://havi.vn/index.php?page=shop.b...mart&Itemid=71
20. Dịch vụ sửa chữa
http://havi.vn/index.php?page=shop.b...mart&Itemid=71
.....
Công ty TNHH công nghệ HAVI
Địa chỉ: Số 141 Phố Quan Nhân – Hà Nội
HotLine: 090.2233.811