Thông tin chi tiết liên hệ Hồng Thủy 0942888126
Phân phối chung cư N04 tòa B Hoàng Đạo Thúy chủ đầu tư UDIC:
Diện tích các căn 1-6 là 125,6m2 125,9m2; 118,8m2; 132,7m2; 123,3m2; 126,7m2
+Giá gốc: 31tr/m2, đóng 50%
+Giá bán: 31 - 32tr/m2
Địa điểm : Phía Đông giáp N05, Phía Bắc giáp đường Hoàng Đạo Thúy, Phía Nam giáp khu đất của trường PTTH Amsterdam, Phía Tây giáp Bộ Khoa học Công nghệ
Thông tin chi tiết liên hệ Hồng Thủy 0942888126
bán chung cư mặt đường Hoàng Đạo Thúy bán chung cư mặt đường Hoàng Đạo Thúy bán chung cư mặt đường Hoàng Đạo Thúy bán chung cư mặt đường Hoàng Đạo Thúy
bán chung cư mặt đường Hoàng Đạo Thúy bán chung cư mặt đường Hoàng Đạo Thúy bán chung cư mặt đường Hoàng Đạo Thúy bán chung cư mặt đường Hoàng Đạo Thúy
ban chung cu hoang dao thuy chung cu hoang dao thuy chung cu n04 hoang dao thuy chung cu n04 hoang dao thuy chung cu n04 hoang dao thuy chung cu n04 hoang dao thuy
ban chung cu n04 tran duy hung http://www.olo.vn/ban-chung-cu-n04-hoang-dao-thuy-0942888126_674363.html
ban chung cu n04 tran duy hunghttp://www.olo.vn/ban-chung-cu-n04-hoang-dao-thuy-0942888126_674363.html
ban chung cu n04 tran duy hunghttp://www.olo.vn/ban-chung-cu-n04-hoang-dao-thuy-0942888126_674363.html
http://www.olo.vn/ban-chung-cu-n04-hoang-dao-thuy-0942888126_674363.html
http://24hmua.com/showthread.php?p=1715110#post1715110
http://24hmua.com/showthread.php?p=1715110#post1715110
http://24hmua.com/showthread.php?p=1715110#post1715110