Dự án xa la
Ban chung cu xa la, lien ke xa la, bie thu xa la, du an xa la, can ho chung cu xa la, nha o biet thu xa la, nha o lien ke xa la
Vị trí: Phúc la- Hà Đông- Hà Nội, Nằm trên quốc lộ 70
Chủ đầu tư: Xí nghiệp XD tư nhân số 1 Lai Châu

Căn hộ chính chủ:
CT1b1: hướng đẹp, S: 84.2 m2, 100 m2, 108 m2…giá bán: 22tr-25tr/m2
CT4 : hướng đẹp, S: 52,5 m2, 67,8m2…, giá bán: 21tr – 24tr/m2
CT5: hướng đẹp, S: 67.23m2, 76.5m2…., giá bán: 21tr-22.5tr/m2
CT6: hướng đep, S: 69.1m2, 72.3m2…, giá bán: 21tr-22tr/m2
Hiện tại CT1, 2, 3 đã hoàn thiện xong và có thể ở ngay

Mọi thông tin dự án xa la xin vui lòng liên hệ Ms Hằng: 0985.146.930 or 0989.551.710

Xa la, ban chung cu xa la, lien ke xa la, bie thu xa la, du an xa la, can ho chung cu xa la, nha o biet thu xa la, nha o lien ke xa la, Xa la, ban chung cu xa la, lien ke xa la, bie thu xa la, du an xa la, can ho chung cu xa la, nha o biet thu xa la, nha o lien ke xa la, Xa la, ban chung cu xa la, lien ke xa la, bie thu xa la, du an xa la, can ho chung cu xa la, nha o biet thu xa la, nha o lien ke xa la, Xa la, ban chung cu xa la, lien ke xa la, bie thu xa la, du an xa la, can ho chung cu xa la, nha o biet thu xa la, nha o lien ke xa la, Xa la, ban chung cu xa la, lien ke xa la, bie thu xa la, du an xa la, can ho chung cu xa la, nha o biet thu xa la, nha o lien ke xa la, Xa la, ban chung cu xa la, lien ke xa la, bie thu xa la, du an xa la, can ho chung cu xa la, nha o biet thu xa la, nha o lien ke xa la, Xa la, ban chung cu xa la, lien ke xa la, bie thu xa la, du an xa la, can ho chung cu xa la, nha o biet thu xa la, nha o lien ke xa la, Xa la, ban chung cu xa la, lien ke xa la, bie thu xa la, du an xa la, can ho chung cu xa la, nha o biet thu xa la, nha o lien ke xa la, Xa la, ban chung cu xa la, lien ke xa la, bie thu xa la, du an xa la, can ho chung cu xa la, nha o biet thu xa la, nha o lien ke xa la,
Xa la, ban chung cu xa la, lien ke xa la, bie thu xa la, du an xa la, can ho chung cu xa la, nha o biet thu xa la, nha o lien ke xa la, Xa la, ban chung cu xa la, lien ke xa la, bie thu xa la, du an xa la, can ho chung cu xa la, nha o biet thu xa la, nha o lien ke xa la, Xa la, ban chung cu xa la, lien ke xa la, bie thu xa la, du an xa la, can ho chung cu xa la, nha o biet thu xa la, nha o lien ke xa la, Xa la, ban chung cu xa la, lien ke xa la, bie thu xa la, du an xa la, can ho chung cu xa la, nha o biet thu xa la, nha o lien ke xa la, Xa la, ban chung cu xa la, lien ke xa la, bie thu xa la, du an xa la, can ho chung cu xa la, nha o biet thu xa la, nha o lien ke xa la, Xa la, ban chung cu xa la, lien ke xa la, bie thu xa la, du an xa la, can ho chung cu xa la, nha o biet thu xa la, nha o lien ke xa la, Xa la, ban chung cu xa la, lien ke xa la, bie thu xa la, du an xa la, can ho chung cu xa la, nha o biet thu xa la, nha o lien ke xa la, Xa la, ban chung cu xa la, lien ke xa la, bie thu xa la, du an xa la, can ho chung cu xa la, nha o biet thu xa la, nha o lien ke xa la, Xa la, ban chung cu xa la, lien ke xa la, bie thu xa la, du an xa la, can ho chung cu xa la, nha o biet thu xa la, nha o lien ke xa la, Xa la, ban chung cu xa la, lien ke xa la, bie thu xa la, du an xa la, can ho chung cu xa la, nha o biet thu xa la, nha o lien ke xa la, Xa la, ban chung cu xa la, lien ke xa la, bie thu xa la, du an xa la, can ho chung cu xa la, nha o biet thu xa la, nha o lien ke xa la,
Xa la, ban chung cu xa la, lien ke xa la, bie thu xa la, du an xa la, can ho chung cu xa la, nha o biet thu xa la, nha o lien ke xa la, Xa la, ban chung cu xa la, lien ke xa la, bie thu xa la, du an xa la, can ho chung cu xa la, nha o biet thu xa la, nha o lien ke xa la,