Hiện cty chúng tôi đang có các căn hộ cần bán sau:
CT1- 101, căn 9 tầng 15, diện tích 116,84m, giá gốc 1035$, giá bán 1400$/m2, đóng 55%, bao phí sang tên
CT1- 101, căn 5 tầng 12, diện tích 93,3m, giá gốc 1022$, giá bán 1400$/m2, đóng 55%, bao phí sang tên
CT1- 101, căn 5 tầng 9, diện tích 98,57m, giá gốc 1015$, giá bán 1400$/m2, đóng 55%, bao phí sang tên
CT3-106, căn 10 tầng 12A, diện tích 126,85m, giá gốc 1155,38$, giá bán 1400$/m2, đóng 55%, bao phí sang tên

Ai có nhu cầu xin vui lòng liên hệ:

Mr Đông: 0989 323 383
Yahoo: ledong91272
Gmail: ledong91272@gmail.com
Cty cổ phần đầu tư BĐS Ecoland
Chung cu Usilk city, can ho Usilk city, do thi moi Usilk city, du an Usilk city, chun cư Usilk city, dự án Usilk city, căn hộ Usilk city, đô thị mới Usilk city, Chung cu Usilk city, can ho Usilk city, do thi moi Usilk city, du an Usilk city, chun cư Usilk city, dự án Usilk city, căn hộ Usilk city, đô thị mới Usilk city, Chung cu Usilk city, can ho Usilk city, do thi moi Usilk city, du an Usilk city, chun cư Usilk city, dự án Usilk city, căn hộ Usilk city, đô thị mới Usilk city, Chung cu Usilk city, can ho Usilk city, do thi moi Usilk city, du an Usilk city, chun cư Usilk city, dự án Usilk city, căn hộ Usilk city, đô thị mới Usilk city, Chung cu Usilk city, can ho Usilk city, do thi moi Usilk city, du an Usilk city, chun cư Usilk city, dự án Usilk city, căn hộ Usilk city, đô thị mới Usilk city, Chung cu Usilk city, can ho Usilk city, do thi moi Usilk city, du an Usilk city, chun cư Usilk city, dự án Usilk city, căn hộ Usilk city, đô thị mới Usilk city, Chung cu Usilk city, can ho Usilk city, do thi moi Usilk city, du an Usilk city, chun cư Usilk city, dự án Usilk city, căn hộ Usilk city, đô thị mới Usilk city, Chung cu Usilk city, can ho Usilk city, do thi moi Usilk city, du an Usilk city, chun cư Usilk city, dự án Usilk city, căn hộ Usilk city, đô thị mới Usilk city, Chung cu Usilk city, can ho Usilk city, do thi moi Usilk city, du an Usilk city, chun cư Usilk city, dự án Usilk city, căn hộ Usilk city, đô thị mới Usilk city, Chung cu Usilk city, can ho Usilk city, do thi moi Usilk city, du an Usilk city, chun cư Usilk city, dự án Usilk city, căn hộ Usilk city, đô thị mới Usilk city, Chung cu Usilk city, can ho Usilk city, do thi moi Usilk city, du an Usilk city, chun cư Usilk city, dự án Usilk city, căn hộ Usilk city, đô thị mới Usilk city, Chung cu Usilk city, can ho Usilk city, do thi moi Usilk city, du an Usilk city, chun cư Usilk city, dự án Usilk city, căn hộ Usilk city, đô thị mới Usilk city, Chung cu Usilk city, can ho Usilk city, do thi moi Usilk city, du an