Bán CH Usilk city Văn Khê, Hà Đông.
CT1- 101, Cănsố 09 tầng 15, S= 116,84 m2
Giágốc: 1035 $/ m2.
Giábán: 1300$/ m2.Đãđóng 55%.Bao sang tên.

CT1- 101, Cănsố 5 tầng 12, S= 93,3 m2
Giágốc: 1022$/ m2
Giábán: 1300$/ m2. Đãđóng 55%.Bao sang tên.

CT1- 101, Cănsố 5 tầng 9, S= 98,75 m2
Giágốc: 1022$/ m2
Giá bán:1300$/m2. Đãđóng 55%.Bao sang tên.

CT3- 103, Cănsố 10 tầng 12A, S= 126,85 m2
Giá gốc: 1155,38 $/m2
Giábán: 10$/m2.Đãđóng 55%.Bao sang tên.
Bap phí vào tên cho khách mua.
LH ms Huyền: 09777.56.252 - 0933.416.986
Sàn BĐS Ecoland Số 30A ngõ 477 Nguyễn Trãi
banchungcuusilkcity, muachungcuusilkcity