KHÓA HC: NGHIP V TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
Khóa học "Nghiệp vụ Tài chính – Ngân hàng" với nội dung phong phú và cập nhật sẽ giới thiệu cho bạn những kiến thức nền tảng nhất, thiết thực nhất và hiện đại nhất nhằm mục đích giúp bạn phát triển kỹ năng và nghề nghiệp trong thời đại mới. Khóa học sẽ cung cấp cho bạn:

  • Nghiệp vụ tín dụng ngân hàng thương mại: Phân tích tín dụng, Quy trình tín dụng
  • Nghiệp vụ thanh toán quốc tế: Chuyển tiền (TT), nhờ thu (D/A, D/P), Thư tín dụng (L/C), Bảo lãnh (L/G), Bao thanh toán (Factoring)…
  • Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối trên thị trường ngoại hối hiện đại: Giao ngay (Spot), Giao kỳ hạn (Forawrd), Hoán đổi (Swap), Tương lai (Futures), Kỹ thuật phòng vệ rủi ro tỷ giá hối đoái
  • Quản trị tài chính doanh nghiệp: phân tích báo cáo tài chính,chi phí vốn, lợi suất, rủi ro, định giá tài sản, thẩm định dự án

CHUYÊN ĐỀ
Số buổi
CHUYÊN ĐỀ NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
5 buổi
Bài 1. Những vấn đề cơ bản về hoạt động tín dụng ngân hàng
1 buổi
Bài 2. Phân tích tín dụng và Bảo đảm tín dụng ngân hàng
1 buổi
Bài 3. Quy trình tín dụng ngân hàng
1 buổi
Bài 4. Nghiệp vụ cấp tín dụng doanh nghiệp và tín dụng tiêu dùng
2 buổi


CHUYÊN ĐỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ
5 buổi
Bài 1: Những vấn đề cơ bản về Phương thức thanh toán Chuyển tiền (T/T), Nhờ thu (D/P; D/A)
1 buổi
Bài 2: Những vấn đề cơ bản về Phương thức thanh toán Tín dụng chứng từ (L/C)
1 buổi
Bài 3: Tạo lập và kiểm tra chứng từ L/C theo UCP600 và ISBP 681
2 buổi
Bài 4: Các rủi ro thường gặp và tranh chấp điển hình trong TTQT – bài học kinh nghiệm
1 buổi
CHUYÊN ĐỀ KINH DOANH NGOẠI HỐI
5 buổi
Bài 1: Giới thiệu về Thị trường ngoại hối và kinh doanh ngoại hối
1 buổi
Bài 2: Giao dịch ngoại hối kỳ hạn và giao dịch ngoại hối tương lai
1 buổi
Bài 3: Giao dịch hoán đổi ngoại hối và giao dịch quyền chọn ngoại hối
1 buổi
Bài 4. Kỹ thuật phòng vệ rủi ro tỉ giá
1 buổi
Bài 5. Giới thiệu cán cân thanh toán và các yếu tố ảnh hưởng đến cán cân thanh toán
1 buổi
CHUYÊN ĐỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
8 buổi
Bài 1: Giới thiệu chung về quản trị tài chính doanh nghiệp
1 buổi
Bài 2: Lập và phân tích báo cáo tài chính
1 buổi
Bài 3: Phương pháp thẩm định dự án đầu tư
1 buổi
Bài 4: Mối quan hệ giữa lợi suất, rủi ro
1 buổi
Bài 5: Cơ cấu vốn của doanh nghiệp
1 buổi
Bài 6: Chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp
1 buổi
Bài 7: Quản trị tài chính dài hạn
1 buổi
Bài 8: Quản trị tài chính ngắn hạn
1 buổi
Học phí: 3.500.000 đồng/ khóa học
Ưu đãi :
- Giảm 10% học phí cho đăng ký tập thể hơn 10 học viên
- Giảm 20% học phí cho học viên đã học 1 lớp do công ty tổ chức
Môi trường học tập: Phòng học rộng rãi, điều hòa, máy chiếu, phục vụ tiệc trà giữa giờ, đảm bảo tiêu chí Học tập và làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp
Chứng chỉ: Cuối khóa học, học viên tiến hành làm bài thi cuối kỳ để xếp loại trên chứng chỉcủa Đại học Kinh tế Quốc dân hoặc của Bộ Giáo dục & Đào tạo có giá trị vĩnh viên trên toàn quốc.
Liên H: 195, D2,P25,Q.Bình Thnh- Tp.HCM
Tel: 098.294.0507 (gặp Tâm)
mail: minhtamdau@gmail.com
YM: cuncon_1287ht