PIN LAPTOP ACER

TÊN SẢN PHẨM DÒNG MÁY TƯƠNG THÍCH GIÁ ĐẠI LÝ
(USD) BH ACER-63D1 ACER:TrevelMate
C300,C300Xci,C301,C301Xci,C301Xmi,C301XMib,C302,C3 02Xmi 29 3 tháng ACER -43D1 ACER -43D1 29 3 tháng ACER -50L8 ACER -50L8 29 3 tháng AVER -50L6 AVER -50L6 25 3 tháng ACER -Ạn1 Aspire 3620 3624 5540 5560, TM 2420 3240 3280, 2400 series,
3200 series, 4620z 24 3 tháng ACER-AS07A41 Acer Apire 4310 Series,4520 Series,4710 Series,4920 Series, 24 3 tháng ACER -5100 TM 2300,4000,4100,4500,4600,5100,5600 Series 24 3 tháng ACER-TM3200 ACER-TM3200 ... 24 3 tháng ACER-TM3000 ACER-TM3000 ... 24 3 tháng ACER-4000 Aspire 1680,3000,7100,9400,2300,1410,1640,1650,1680,1690,
3000series 27 3 tháng AVCER-ONE ACER ONE 3 CELL/6CELL 25/28 3 tháng ACER-5720 ACER 5720, 5920 24 3 tháng ACER-NC 4000 ACER NC4000,NC4010 24 3 tháng ACER-50L6C40 Acer Aspire 5500/5600/3600/3680/5570/3210/3220/3274 Series 24 3 tháng ACER-3810 ACER-3810/4810 27 3 tháng ACER-4741 ACER-4741 28 3 tháng EMACHINE D525 EMACHINE D525(ZIN) 41 3 tháng PIN LAPTOP LENOVO TÊN SẢN PHẨM DÒNG MÁY TƯƠNG THÍCH GIÁ ĐẠI LÝ
(USD) BH LE-Y400 Y400,F40,F41 24 3 tháng LE-E255 E255/120/260/Y330 Series 24 3 tháng LE-Y 430 PIN LENOVO 3000 Y430 Series (5200mA) 24 3 tháng LE- G430 PIN LENOVO 3000 Y430 Series 25 3 tháng LE- G410 LENOVO G400,G410,G460 25 3 tháng LE-V21 V21/V22 Series 25 3 tháng LE-N100 LENOVO 3000 N100 25 3 tháng LE-N200 Lenovo 3000 N200, N440 25 3 tháng LE-Y510 LENOVO Y 510, Y550, Y710...(ZIN) 41 3 tháng LE-Y450 LENOVO450 37 3 tháng LE-V100 LENOVO 3000 V100, V200, N220... 25 3 tháng LE-S10 LENOVO S9-S10 MINI 25 3 tháng LE-G230 LENOVO-G230 (ogirinal) 44 3 tháng LE-X200T LENOVO X200 XOAY 30 3 tháng SQU-409 LENOVO SQU409 26 3 tháng PIN LAPTOP DELL TÊN SẢN PHẨM DÒNG MÁY TƯƠNG THÍCH GIÁ ĐẠI LÝ
(USD) BH DE-D400 Latitude D400, Series 26 3 tháng DE-CPI C500,C540,C640,C840,510,600,800... 28 3 tháng DE-D600 Latitude D500 and D600 Series Dell 500M 510M 600M D500 D505
D600 6Y270 24 3 tháng DE-D800 Latitude D800Serries ,Inspiron 8500m,8600m,8601 Series 24 3 tháng DE-700MH Inspiron 700m Series(H) 28 3 tháng DE-X300H Dell: Inspiron 300M Series, Latitude X300 Series 28 3 tháng DE-5000 Dell: Inspiron 5000 Series, Inspiron 5000 series, inspiton 5000e 28 3 tháng DE-1100H inspiron 1100,5100,5150,5160 latitude 100L Series 29 3 tháng DE-D810 Dell: latitude D810, precision M70 27 3 tháng DE-9300H inspiron 6000,6400,9200,9300,9400, XPS
M170,M1710,E1505,E1705,XPS Gen 2 33 3 tháng DE-6400 Dell inspiron6400, inspiron E1505, inspiron E1501,latitude 131L 24 3 tháng DE-6400H inspiron 6000, E1505XPS M1710
Dell: precision M90 31 3 tháng DE-D410 Dell: C125 Latitude D410 series 25 3 tháng DE-2200 Dell inspiron 1000, inspiron 1200, inspiron 2200, latitude 110L 29 3 tháng DE-1300 Dell inspiron B120, inspiron B130, inspiron 1300 series latitude 120L 24 3 tháng DE-640M inspiron 630M, 640M, 1405 24 3 tháng DE-D820 DE-D820, D830 24 3 tháng DE-9100 inspiron 9100 inspiron XPS 28 3 tháng DE-1520 inspiron: 1520,1521,1720,1721. Vostro: 1500,1700 24 3 tháng DE-1530 Dell 1530 24 3 tháng DE-21530H Dell 1530 (9cell) 30 3 tháng DE-D620 Dell D620 series 24 3 tháng DE-620H Dell 620 series (9CELL) 31 3 tháng DE-2600 inspiron 2600,2650 series 24 3 tháng DE-M1210 M1210 24 3 tháng DE-1400 inspiron 1420, Vostro:1400 24 3 tháng DE-1400H inspiron: 1420, Vostro: 1400 (9cell) 31 3 tháng DE-1330 1330 24 3 tháng DE-1525 Dell inspiron 1525,1526,1545 24 3 tháng DE-1525H Dell inspiron: 1525,1526,1545 (9cell) 32 3 tháng DE-D420 Dell 420, 430 32 3 tháng DE-1310 pin dell vostro 1310- 1510 24 3 tháng DE-E6400 pin dell E6400 42 3 tháng DE-1535 pin dell 1535, 1537... 24 3 tháng DE MINI 910 Dell mini 910 24 3 tháng DE-1730 Dell 1730 34 3 tháng DE-X300 Dell- X300 25 3 tháng DE-A840 Dell A840, A860, 1410... 34 3 tháng DE-F5400H Dell E5400 (9cell) 53 3 tháng PIN LAPTOP IBM TÊN SẢN PHẨM DÒNG MÁY TƯƠNG THÍCH GIÁ ĐẠI LÝ
(USD) BH IB- T30 T30 Series 24 3 tháng IB- T40 R50, T40 Series T41, T42, T43 24 3 tháng IB-X41TH IBM Thinkpad X41T Series 29 3 tháng IB-X60H Thinkpad X60, X60s Series 29 3 tháng IB-X60TH Thinkpad X60, X60s Series (cam ung xoay) 29 3 tháng IB-X41 IBM Thinkpad X41 Series 4cell 24 3 tháng IB-X41H IBM Thinkpad X41 Series 8cell 29 3 tháng IB-R30 R30,31 series 24 3 tháng IB-R40 R32, R40 Series 24 3 tháng IB-T60 T60 series 24 3 tháng IB-T60H T60 series 9cell 30 3 tháng IB-Z60T IBM T60, X60, R60, Z60 series, lenovo series: Z60m, Z60t,
3000, C100, N100, V100 24 3 tháng IB-T20 T20, T21, T22, T23, Tserries 24 3 tháng IB-R40E R40E series 24 3 tháng IB-X60 thinkpad X60, X60s Series 24 3 tháng IB-T61H IBM T61, R61, T400 (9cell) 24 3 tháng IB-T61H IBM T61, R61, T400 (6cell) 24 3 tháng IB-X30 IBM X30, X31 24 3 tháng IB-X300 IBM X300 24 3 tháng PIN LAPTOP HP TÊN SẢN PHẨM DÒNG MÁY TƯƠNG THÍCH GIÁ ĐẠI LÝ
(USD) BH HP-4809A NX9000 Series, OmniBook XE4100,Pavilion ZE4000,ZE4200 series 30 3 tháng HP-R3000H HP PP2200,PP2210, Business 9100,9110,ZV ZX series
Compaq R300 series 30 3 tháng HP-DV1000 DV1000/ZE2000/DV4000,DV5000,M2000.... 24 3 tháng HP-DV1000H DV1000/ZE2000/DV4000,DV5000,M2000....(12cell) 40 3 tháng HP-2082 pavilion zt3000,zt3010US,zt3001US,nx7000,nx7010
nx1000,Presario x1000 30 3 tháng HP-DV8000 HP ZD8000 series, DV8000 30 3 tháng HP-NC6100 Business notebook NC6100 series, NC6200 series, NX6100 series,
NX6310 series 24 3 tháng HP-NC8230 compaq/HP NX7400 NX8200 NX8230 NX8240 NX8220 30 3 tháng HP-NC6000 C6000 series /nc8000 series, NW8000 series,NX5000 series,
HV1000 series 24 3 tháng HP-DV2000 Pin HP pavilion V3000 DV2000 DV6100 DV6200 (12cell) 43 3 tháng HP-DV2000 DV2000&DV6000 series,compaq V3000&V6000 series, C700,F500.. 27 3 tháng HP-510H HP business notebook 500 series,HP business notebook 510 series 30 3 tháng HP-DV9000 DV9000 series 30 3 tháng HP-DV7 DV7 30 3 tháng HP-TX1000 TX1000,TX1100 series, compaq V3000,RQ204AA,HP TX1000,
TX1100,TX1200 and TX1300 series 24 3 tháng HP-6520 HP DV2500z, pavilion dx6500,compaq 6820s,compaq 6520s,
compaq 6720s 24 3 tháng HP-520 HP 500, 520 24 3 tháng HP-B120H HP CQ 20 30 3 tháng HP-B1900 HP B1900 24 3 tháng HP-B1900H HP B1900H 30 3 tháng HP DV5-DV4 DV4, DV5T,QC40,QC45... 24 3 tháng HP DV5-DV4(12cell) DV4, DV5T,QC40,QC45...12cell original 41 3 tháng HP-CQ20 HP CQ20, OB84... 24 3 tháng HP-DV3000 HP DV3000 24 3 tháng HP-DV2 HP DV2 24 3 tháng HP-DV3 HP DV3 24 3 tháng HP-NC4000 HP-NC4000 29 3 tháng HP-NC4200 HP-NC4200,4400 27 3 tháng HP-NC610C HP-NC610C 30 3 tháng HP-NC400C HP NC400C 25 3 tháng HP-NC2000 HP B2000 25 3 tháng HP-2133 HP 2133 mini 30 3 tháng HP-6720 HP 6720 27 3 tháng HP-4410 HP PRO 4410, OB90 27 3 tháng HP-6530B HP 6530B 24 3 tháng HP-2299 HP 2299 24 3 tháng PIN LAPTOP ASUS TÊN SẢN PHẨM DÒNG MÁY TƯƠNG THÍCH GIÁ ĐẠI LÝ
(USD) BH ASUS 32-A8 ASUS 32-A8 25 3 tháng AASUS U1FH AASUS U1FH 31 3 tháng ASUS A32-F5 ASUS A32-F5 30 3 tháng ASUS A32-F8 ASUS A32-F8 25 3 tháng ASUS A32-M9 ASUS A32-M9 29 3 tháng ASUS EE P109 ASUS EE P109 26 3 tháng ASUS EEE P107 ASUS EEE P107 26 3 tháng ADAPTER LAPTOP TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ (VNĐ) CÔNG SUẤT BẢO HÀNH Acer 19V 1.58A 150,000 30W 6 tháng Acer 19V 3.16A 140,000 60W 6 tháng Acer 19V 3.42A 140,000 65W 6 tháng Acer 19V 4.74A 150,000 90W 6 tháng HP 18.5V 3.5A chân vàng 140,000 65W 6 tháng HP 18.5V 3.5A chân kim 150,000 65W 6 tháng HP18.5V 4.9A chân khấc 150,000 90W 6 tháng HP19V 4.74A chân kim 155,000 90W 6 tháng HP 19V 4.74A chân khấc 155,000 90W 6 tháng DELL 20V 3.5A 165,000 70W 6 tháng DELL 20V 4.5A 165,000 90W 6 tháng DELL 19.5V 3.34A 175,000 65W 6 tháng DELL 19.5V 4.62A 175,000 90W 6 tháng DELL 19.5V 7.7A 270,000 150W 6 tháng DELL 19V 1.58A 160,000 30W 6 tháng DELL 19V 3.16A PA-16 160,000 60W 6 tháng ASUS 9.5V 2.5A 140,000 24W 6 tháng ASUS 12V3A 140,000 36W 6 tháng ASUS 19V2.64A 140,000 50W 6 tháng ASUS 19V3.42A 140,000 65W 6 tháng ASUS 19V4.74A 155,000 90W 6 tháng Guteway 19v 3.42A 140,000 120W 6 tháng Guteway 19v 6.3A 160,000 120W 6 tháng IBM 16V 3.36A 140,000 53W 6 tháng IBM 16V 4.5A 145,000 72W 6 tháng LENOVO 20V 3.25A 170,000 65W 6 tháng lenovo 20V 4.5A 170,000 90W 6 tháng lenovo 19V 3.42A 145,000 65W 6 tháng lenovo 19V 4.74A 160,000 90W 6 tháng FUJITSU 16V 3.36A 160,000 54W 6 tháng FUJITSU 16V 3.75A 160,000 60W 6 tháng FUJITSU 19V 4.22A 160,000 80W 6 tháng SAMSUNG 14V 3A 160,000 42W 6 tháng SAMSUNG 19V 3.16A 160,000 60W 6 tháng SAMSUNG 19V 4.74A 160,000 80W 6 tháng

ĐN VI DUONGHUY COMPUTER CÁC BN SĐƯỢC LA CHN NHNG LI ÍCH CHO BN BNG TAY NGH CHUYÊN NGHIP CA CHÚNG TÔI !
ĐĐược biết nhiu thông tin hơn hãy liên h vi chúng tôi
Đ/c: 89 Mai Dch – Cu Giy – Hà Ni
Tel: 04.66729161
Hotline: 0987004587/ 01659854181
Nick Yahoo: sieuthilaptopduonghuy or duonghuycomputer
Email: duonghuycomputer@yahoo.com.vn