Chính chủ gửi bán BT Thanh Hà B

Bán Thanh Hà B BT 33

- BT 33 ô 4 đến ô 12, dt 240m2, đường 17.5m2, hướng ĐB, bán lẻ giá

36tr/m2

- BT 33 ô 15 đến ô 23, dt 240m2, đường 10.5m2, hướng TN, bán lẻ giá 34tr/m2

- Bán cả cặp giá 34.5tr/m2, giá gốc 16tr/m2

Thông tin liên hệ : 0903 686 658 & 0988 564 942