Công ty CP Đu tư Tài chính Hà Ni Vàng
Tng 3 – Tòa nhà Artex – 172 Ngc Khánh, Ba Đình, Hà Ni

Tel: 04 6261 5588 – Fax: 04 6273 7911
Hà Ni, ngày 03 tháng 06 năm 2011

Thư ng

- Kính chào quý nhà đu tư, tên tôi là Nguyn Thanh Phương – Chuyên viên tư vn đu tư tài chính – Công ty CP Đu tư Tài chính Hà Ni Vàng – Tng 3 Artex-172 Ngc Khánh-Ba Đình-Hà Ni.
- Thay mt Công ty Tài Chính Hà Ni Vàng, trân trng gi li chúc sc khe, chúc quý đu tư và gia đình làm ăn phát đt và thành công trong cuc sng.
- Công ty ĐTTC Hà Ni Vàng là Đi lý ca Sàn Hàng Hóa ChiCaGo và dưới s bo tr ca hai Ngân hàng Tecombank và Maritime bank, là đơn v hàng đu cung cp kênh đu tư sàn hàng hóa thế gii, là đơn v đu tiên cung cp kênh đu tư này ti Min Bc Vit Nam, Lào, Campuchia,và Thái Lan.
- Chúng tôi mang cơ hi cho quý nhà đu tư, cơ hi cho quý nhà đu tư đu tư qua kênh đu tư Sàn hàng hóa thế gii (có các mã hàng như: Euro/USD, GBP/USD…), Forex và Spot Gold hay Sàn hàng hóa thế gii là kênh đu tư hin đi nht thế gii hin nay, nó đã tn ti trên thế gii hơn mt trăm nay nay, và vào Vit Nam khong mười năm nay.
- Forex: là th trường ngoi hi, SpotGold: là th trường Vàng giao ngay.
- Forex và Spot Gold hay Sàn hàng hóa thế gii là kênh đu tư hin đi nht thế gii hin nay, nó đã tn ti trên thế gii hơn mt trăm nay nay, và vào Vit Nam khong mười năm nay.
- Kênh đu tư này khc phc được nhng hn chế ca các kênh đu tư truyn thng như kênh đu tư: Chng khoán, Bt Đng Sn, Vàng vt cht…đó là:
+ Tính thanh khon cao (ch đóng lnh là tin vào tài khon, và ch sau 3 phút có th rút được tin mt), Công ty tôi được s bo tr ca Tecombank và Maritime bank bn có th rút tin mt hoc nhn tin chuyn khon sau vài phút.
+ Thông tin th trường minh bch (được công b trên tt c các phương tin truyn thông như các trang web: forexfactory.com, http://cafeforex.net/, …).
+ Đòn by tài chính cao 100% ( tc là có 30 triu có th s dng được lượng vn lên ti 3 t đng đ giao dch và li nhun tăng thêm gp 100 ln) và s dng đòn by tài chính không phi tr phí mà ch phi kí qu.
+ Người đu tư được s dng phn mm hin đi Meta Trader 4 (có th đt lnh ch dng li, dng l t đng khp lnh cho nhà đu tư), và lnh khp bt kì giá nào ca th trường mà không cn phi đi khi lượng đi trng.
+ Đây là th trường 24h tc là th trường din ra liên tc 24h (gm gi Á t 5h sáng, gi Âu t 2h20, gi M t 7h20 đi vi mùa hè) nên lúc nào người đu tư cũng có cơ hi kiếm li nhun mà không nh hưởng đến công vic chính ca mình.
+ Th trường này là th trường mua, bán khng, có tính hai chiu nên mua cũng kiếm được li và bán cũng kiếm được li.
+ Người đu tư không cn thiết phi lên Sàn mà có th t đt lnh nhà bng Tài khon và mt mã ca mình.
+ Ch cn vi s vn nh 30 triu anh (ch) có th m tài khon mini giao dch ti 150 cây Vàng. Tài khon giao dch bên nước ngoài và tin trong tài khon s được đóng băng trong Tecombank hoc Maritime bank.
- Cm ơn quý nhà đu tư đã bt chút thi gian đc thư ca tôi! Đ tìm hiu thêm thông tin quý đu tư có th liên h vi tôi, chúng tôi có th cài phn mm, hướng dn cách giao dch và cho quý đu tư được tham d đào to lp phân tích cơ bn, phân tích kĩ thut min phí.

Mr Phương: 0987896995 / 0943368357 http://forex-spotgold.blogspot.com/
phuongnt@hgi.com.vn http://hgi.com.vn
nguyenthanhphuongtmc@gmail.com