Sim Số Đẹp, Sim Số Đẹp Taxi
0937.106.066 --> 1tr 0933.470.970 --> 1.2tr 0903.62.40.40 --> 1.3tr 0906.615.165 --> 1.3tr
0933.80.10.10 --> 1.4tr 0937.34.51.51 --> 1.4tr 0938.29.06.06 --> 1.4tr 0938.69.08.08 --> 1.7tr
0902.95.38.38 --> 4TR 0933.90.92.92 --> 4TR 0902.95.89.89 --> 4TR 0937.25.89.89 --> 4TR 0938.51.89.89 --> 4TR 090993.19.19 --> 4TR
090.661.89.89 --> 5TR 093.770.8668 --> 5TR 093.772.8668 --> 5TR 09339.2.8668 --> 5TR 0937.63.39.39 --> 5TR 0938.47.39.39 --> 5TR 0938.65.39.39 --> 5TR 093.818.77.99 --> 5TR
0937.077.077 --> 20tr 0906.70.79.79 --> 22TR
LH: Mr Thanh Dương Tell: 0902.454.111 nhận đặt sim và giao sim toàn quốc thanh toán: nhận sim thanh toán tiền http://dongduongso.com