Mua 01 Phần mềm Acman Shop tặng 01 đầu đọc mã vạch ( ngày 01/06/2011 – 30/07/2011)
1. Giải pháp ACMANShop phần quản lý thu ngân:
1. Thiết lập nhóm hàng hóa quản lý trong Shop (Siêu thị);
2. Thiết lập danh mục quản lý hàng hóa trong Shop (Siêu thị)
3. Thiết kế mẫu mã vạch theo đặc thù của đơn vị sử dụng;
4. In tem mã vạch, quy định giá bán, tên hàng hóa, tên thương hiệu;
5. Thực hiện nghiệp vụ bán hàng, thu ngân trên phần mềm;
6. Nhân diện thông qua máy đọc mã vạch và in hóa đơn thanh toán;
7. Quản lý chặt chẽ các giao dịch bán hàng khi thanh toán;
8. Xử lý dữ liệu, quyết toán theo ca (ngày) của nhân viên thu ngân;
9. In báo cáo giao ca, nộp tiền về quy khi kết thúc ca;
10. Báo cáo phục vụ quản lý phần thu ngân: chi tiết , tổng hợp doanh thu bán hàng theo mặt hàng, khách hàng, theo nhân viên bán hàng
2. Giải pháp ACMANShop tích hợp kế toán quản trị:
1. Tích hợp phần quản lý thu ngân với kế toán quản trị;
2. Thiết lập danh mục hàng tồn kho quản lý Nhập – Xuất – Tồn;
3. Thiết lâp danh mục công nợ phải thu của khách hàng, phải trả cho nhà cung cấp
4. Thiết lập định mức tồn kho, cảnh báo nhập hàng;
5. Thiết lập bút toán xuất kho tự động xác định giá vốn hàng bán;
6. Thiết lập kết chuyển tự động, xác định kết quả kinh doanh;
7. Cập nhật các nghiệp vụ kinh tế phát sinh Shop (Siêu thị).
8. Hệ thống báo cáo kế toán quản trị:
+ Báo cáo kết quản kinh doanh;
+ Tổng hợp, chi tiết công nợ phải thu, phải trả;
+ Tổng hợp, chi tiết Nhập – Xuất – Tồn kho;
+ Tổng hợp, chi tiết doanh số bán hàng;
+ Tổng hợp lãi lỗ từng mặt hàng;
+ Báo cáo động người dùng tự thiết lập;
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Lê Thảo – 0915 727 057
CÔNG TY CỔ PHẦN ACMAN
Tầng 4 - Số 6 Vũ Ngọc Phan- Đống Đa- Hà Nội
YM: Tuvan_acman
Email:tuvan_acman@yahoo.com / thao.lt@acman.com.vn
Website: www.acman.com.vn