Hiển thị từ 1 → 20 trong tổng số 281 sản phẩm Xếp theo Trang:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Hiển thị mỗi trang
Cây duối đẹp dáng thác đổ

Giá: 8,00 Triệu Tỉnh thành: Hà Nội, Bắc Ninh Mã số: BN0090038 Thêm vào giỏ Cây duối dáng thác đổ rất đẹp, tay cành nét đẹp. Chiều dài thân cây 80 cm, đường kính gốc 20 cm. Độ tuổi 30 năm. Phù hợp cho công trình nhà vườn, biệt thự, đại sảnh, khu trung tâm.
Xem thêm
Thêm vào Danh sách mong ước | Thêm để so sánhCây sanh thế dáng làng rất đẹp

Giá: 45,00 Triệu Tỉnh thành: Hà Nội, Bắc Ninh Mã số: BN0090037 Thêm vào giỏ Cây sanh thế dáng làng rất đẹp, tay cành nét đẹp, đã tương đối hoàn thiện. Chiều cao 1,3 cm, đường kính gốc 30 cm. Độ tuổi 40 năm. Phù hợp cho công trình nhà vườn, biệt thự, đại sảnh, khu trung tâm.
Xem thêm
Thêm vào Danh sách mong ước | Thêm để so sánhCây sanh thế, tác phẩm "Huynh đệ" rất đẹp

Giá: 30,00 Triệu Tỉnh thành: Hà Nội, Bắc Ninh Mã số: BN0090036 Thêm vào giỏ Cây sanh thế, tác phẩm "Huynh đệ" rất đẹp, tay cành nét đẹp. Chiều cao 80 cm, đường kính gốc 40 cm. Độ tuổi 20 năm. Phù hợp cho công trình nhà vườn, biệt thự, đại sảnh, khu trung tâm.
Xem thêm
Thêm vào Danh sách mong ước | Thêm để so sánhCây sanh thế ôm đá rất đẹp

Giá: 65,00 Triệu Tỉnh thành: Hà Nội, Bắc Ninh Mã số: BN0090035 Thêm vào giỏ Cây sanh thế ôm đá rất đẹp, tay cành nét đẹp. Chiều cao 90 cm, đường kính gốc ôm đá 60 cm. Độ tuổi 30 năm. Phù hợp cho công trình nhà vườn, biệt thự, đại sảnh, khu trung tâm.
Xem thêm
Thêm vào Danh sách mong ước | Thêm để so sánhCây sanh thế tam đa rất đẹp

Giá: 70,00 Triệu Tỉnh thành: Hà Nội, Bắc Ninh Mã số: BN0090034 Thêm vào giỏ Cây sanh thế tam đa rất đẹp, tay cành nét đẹp. Chiều cao 80 cm, đường kính gốc 45 cm. Độ tuổi 40 năm. Phù hợp cho công trình nhà vườn, biệt thự, đại sảnh, khu trung tâm.
Xem thêm
Thêm vào Danh sách mong ước | Thêm để so sánhCây sanh thế dáng làng rất đẹp

Giá: 65,00 Triệu Tỉnh thành: Hà Nội, Bắc Ninh Mã số: BN0090033 Thêm vào giỏ Cây sanh thế dáng làng rất đẹp, gốc rễ ôm đá, tay cành nét đẹp. Chiều cao 1,2 m, đường kính gốc rễ ôm đá 60 cm. Độ tuổi 45 năm. Phù hợp cho công trình nhà vườn, biệt thự, đại sảnh, khu trung tâm.
Xem thêm
Thêm vào Danh sách mong ước | Thêm để so sánhCây sanh thế dáng sư tử rất đẹp

Giá: 75,00 Triệu Tỉnh thành: Hà Nội, Bắc Ninh Mã số: BN0090032 Thêm vào giỏ Cây sanh thế dáng sư tử rất đẹp, tay cành nét đẹp, đã hoàn thiện. Chiều cao 1 m, đường kính gốc 45 cm. Độ tuổi 40 năm. Phù hợp cho công trình nhà vườn, biệt thự, đại sảnh, khu trung tâm.
Xem thêm
Thêm vào Danh sách mong ước | Thêm để so sánhCây sanh thế rất đẹp

Giá: 110,00 Triệu Tỉnh thành: Hà Nội, Bắc Ninh Mã số: BN0090031 Thêm vào giỏ Cây sanh thế rất đẹp, dáng trực cành huyền, tay cành nét đẹp, đã hoàn thiện. Chiều cao 1,2 m, đường kính gốc 20 cm. Độ tuổi 50 năm. Phù hợp cho công trình nhà vườn, biệt thự, đại sảnh, khu trung tâm.
Xem thêm
Thêm vào Danh sách mong ước | Thêm để so sánhCây sanh ôm đá rất đẹp

Giá: 100,00 Triệu Tỉnh thành: Hà Nội, Bắc Ninh Mã số: BN0090030 Thêm vào giỏ Cây sanh thế ôm đá, dáng trực cành huyền rất đẹp, tay cành nét đẹp. Chiều cao 1,2 m, đường kính gốc rễ ôm đá 50 cm. Độ tuổi 40 năm. Phù hợp cho công trình nhà vườn, biệt thự, đại sảnh, khu trung tâm.
Xem thêm
Thêm vào Danh sách mong ước | Thêm để so sánhCây sanh ôm đá gốc quái kỳ dị rất đẹp

Giá: 60,00 Triệu Tỉnh thành: Hà Nội, Bắc Ninh Mã số: BN0090029 Thêm vào giỏ Cây sanh thế ôm đá gốc quái kỳ dị rất đẹp, tay cành nét đẹp. Chiều cao 1 m, đường kính gốc rễ ôm đá 80 cm, độ tuổi 30 năm. Phù hợp cho nhà biệt thự, vườn, đại sảnh, khu trung tâm.
Xem thêm
Thêm vào Danh sách mong ước | Thêm để so sánhCây tùng la hán dáng huyền đẹp

Giá: 28,00 Triệu Tỉnh thành: Hà Nội, Bắc Ninh Mã số: BN0090028 Thêm vào giỏ Cây tùng la hán dáng huyền rất đẹp, tay cành nét đẹp. Chiều dài 1,3 m, đường kính gốc 12 cm, độ tuổi 35 năm. Phù hợp cho nhà biệt thự, đại sảnh, vườn, khu trung tâm.
Xem thêm
Thêm vào Danh sách mong ước | Thêm để so sánhCặp tùng la hán rất đẹp

Giá: 8,00 Triệu Tỉnh thành: Hà Nội, Bắc Ninh Mã số: BN0090027 Thêm vào giỏ Cặp tùng la hán rất đẹp, dáng huyền cân đối, tay cành nét đẹp. Chiều dài 60 cm, đường kính gốc 10 cm, độ tuổi 15 năm. Phù hợp cho nhà biệt thự, đại sảnh, vườn, khu trung tâm (Giá bán 2 cây / 8 triệu).
Xem thêm
Thêm vào Danh sách mong ước | Thêm để so sánhCây sanh dáng làng rất đẹp

Giá: 20,00 Triệu Tỉnh thành: Hà Nội, Bắc Ninh Mã số: BN0090025 Thêm vào giỏ Cây sanh thế dáng làng rất đẹp, rễ buông nhiều hoàn thiện, tay cành nét đẹp. Chiều cao 90 cm, đường kính gốc rễ 50 cm, độ tuổi 30 năm. Phù hợp cho nhà biệt thự, đại sảnh, vườn, khu trung tâm.
Xem thêm
Thêm vào Danh sách mong ước | Thêm để so sánhCây sanh dáng long

Giá: 7,00 Triệu Tỉnh thành: Hà Nội, Bắc Ninh Mã số: BN0090024 Thêm vào giỏ Cây sanh thế dáng long rất đẹp, tay cành nét đẹp. Chiều cao 80 cm, đường kính gốc 20 cm, độ tuổi 20 năm. Phù hợp cho nhà biệt thự, đại sảnh, vườn, khu trung tâm.
Xem thêm
Thêm vào Danh sách mong ước | Thêm để so sánhCây sanh thế song thụ rất đẹp

Giá: 10,00 Triệu Tỉnh thành: Hà Nội, Bắc Ninh Mã số: BN0090023 Thêm vào giỏ Cây sanh thế song thụ rất đẹp, tay cành nét đẹp. Chiều cao 1,2 m, đường kính gốc rễ 45 cm, độ tuổi 20 năm. Phù hợp cho nhà biệt thự, đại sảnh, vườn, khu trung tâm.
Xem thêm
Thêm vào Danh sách mong ước | Thêm để so sánhCây sanh thế dáng làng đẹp