173 Xuân Thuỷ
Căn 8 tấng 18
Toà B
: S=90m
Toa B
bán 37,5tr
đóng 95% tháng sau bàn giao nhà
lh: tuan anh
mb:0904.214.464