Chung cu N04 Tran Duy Hung-Chung cư N04 Trần Duy Hưng, Chung cu N04 Tran Duy Hung-Chung cư N04 Trần Duy Hưng, Chung cu N04 Tran Duy Hung-Chung cư N04 Trần Duy Hưng,
Chung Cư N04 Trần Duy Hưng.
Hiện nay tôi đang phân phối cả sàn tầng 18 gốc 31 tr/m2 +chênh thấp.
Liên hệ sớm để được chọn căn vị trí đẹp.
Liên hệ chính chủ : Chị Hạnh – 0986.647.911

Chung cu N04 Tran Duy Hung-Chung cư N04 Trần Duy Hưng, Chung cu N04 Tran Duy Hung-Chung cư N04 Trần Duy Hưng, Chung cu N04 Tran Duy Hung-Chung cư N04 Trần Duy Hưng,