Bán CHCC Times City, 458 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội. Tầng 8 và 20 - Toà nhà T8. Có 4 loại S: 79.8m2, 90.1m2, 106.1m2, 115.6m2. Giá bán: Giá gốc và chiết khấu cho Khách hàng (32,2tr/m2 - 37,2tr/m2). Đang xây móng, T4/2013 giao nhà.

LIÊN HỆ: Phương Thảo 0903161799

Tag: Times City; CHCC; CHCC Minh Khai; CHCC Hai Bà Trưng; Tòa T8; 79.8m2; 90.1m2; 106.1m2; 115.6m2; times city; Minh Khai; Hai Bà Trưng; CHCC Times City; CH Times City; CC Times City; CHCC Minh Khai; CHCC Hà Nội; Times City Hà Nội; Times City Minh Khai; Times City Hai Bà Trưng;