công ty goldland . chuyên đào tạo và cấp chưng nhận .môi giới bds, quản lý san giao dịch bds, định giá bds . nay giảm hoc phí còn
môi giới :945000
đinh giá :1050000
quản lý và điều hành sàn giao dịch bds" 945000
học cả 3 môn :2.660.000( đối với sinh viên 2000.000d/3 môn)
để biết thêm chi tiết lh cán bộ đào tạo mis hợi dđ:0986128126 hoặc 0912176668