Cc xala ct1, ct4 ,ct5, ct6 chinh chu*cc xala ha dong*cc xala ct1,ct3,ct5,ct6 chinh chu canban*cc xala chinh chu can ban

Cần bán một số căn hộ Thuộc Chung Cư Xa La Hà Đông:
Có các căn hộ tại các tòa: CT1, CT4, CT5, CT6.

Giá Bán Chung Cư Xa La Hà Đông:
Hiện tại Các căn thuộc CT1 đã có thể ở được

Tòa CT1 Chung Cư Xa La Hà Đông:
Diện tích: 63 , 84, 100 m2.
Giá bán: 22 - 25tr/m2

Tòa CT4 Chung Cư Xa La Hà Đông:
Diện tích: 53,4, 62,8, 67,8 m2.
Giá bán: 21 – 25 tr/m2, tùy căn, tầng
Có các căn: 2410, 804,1413, 2901, 202, 3203, 3001, 1210, 2003……..
Và các căn khác giá hợp lý, vị trí đẹp.

Tòa CT5 Chung Cư Xa La Hà Đông:
Diện tích: 68 – 94 m2 (có căn 3 phòng ngủ)
Giá bán 21 – 25 tr/m2
các căn: 2623, 2010, 1213, 506, 1109, ..................

Tòa CT6 Chung Cư Xa La Hà Đông:
Diện tích: 62,8 - 111 m2
Giá bán: Gốc + chênh từ 80 – 160 triệu (Tòa B,C)
Giá Bán: Gốc + chênh từ 30 - 80 triệu ( Tòa A)
Có các căn: 1210, 3009, 1005, 2007, 2008, 1009, 906, 412, 3009, 1601,
2201, 2313 - 2902 , 2702, 2313, 1413, 1310,………….

Chủ đầu tư: Xí nghiệp Xây dựng tư nhân số I Lai Châu
Vị trí: Chung Cư Xa La Hà Đông nằm tại Phúc La-Hà Đông-Hà Nội

Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:
Ms.Thoa : 0988.564.952
Chung cư xala,chung cu xala ct1, xala ct4,xala ct5,xala ct6, chung cu xala,can ho xala,chung cu xala,chung cu xala,chung cu xala,can ho xala,can ban xala CT1,CT6 xala,chung cu xala,du an xala,can ho xala,chung cu xala,ct1 xala, ct4A,B,C xala, Chung cư xala,chung cu xala ct1, xala ct4,xala ct5,xala ct6 Chung cư xala,chung cu xala ct1, xala ct4,xala ct5,xala ct6 Chung cư xala,chung cu xala ct1, xala ct4,xala ct5,xala ct6 Chung cư xala,chung cu xala ct1, xala ct4,xala ct5,xala ct6,cc xala ct6,cc xala ct4,ct5,ct6, ,chung cu xala ct1, xala ct4,xala ct5,xala ct6,cc xala ct6,cc xala ct4,ct5,ct6,chung cu xala ct1, xala ct4,xala ct5,xala ct6,cc xala ct6,cc xala ct4,ct5,ct6,chung cu xala ct1, xala ct4,xala ct5,xala ct6,cc xala ct6,cc xala ct4,ct5,ct6 ,chung cu xala ct1, xala ct4,xala ct5,xala ct6,cc xala ct6,cc xala ct4,ct5,ct6,chung cu xala ct1, xala ct4,xala ct5,xala ct6,cc xala ct6,cc xala ct4,ct5,ct6