CẦN SANG NHƯỢNG (Do chủ đi nước ngoài):
Khu đất 3.200 m2 (32 x 100 mét)
Cách Cảng cá Lagi Hàm Tân, Bình thuận 7 km. Trên đường đi Miểu Thấy Thím.
Gồm : + 3 kho lạnh, sức chứa 70 tấn
+ Nhà bán kiên cố : 7 x 25 mét
+ Nhà tiền chế (khung sắt) : 7 x 25 mét
+ Xưởng chế biến cá : 7 x 7 mét
+ và khu nhà cho công nhân ở
+ 1 Sân phơi cá
Hiện vẫ đang kinh doanh chế biến cá khô.
Giá bán : 2,4 tỷ vnđ
Liên hệ : Công ty Dịch Vụ Thương mại HK
Trang Thế Phương, 091 681165
E-mail : thephuong_bic@yahoo.com