Hien toi dang can mua dat hoac nha tho cu tai khu vuc ha noi, quan thanh xuan cang tot. Gia thoa thuan tuy thuoc vi tri, ngo, huong va mat tien