Kimi Training khai giảng khóa Nguyên lý Kế toán dành cho các bạn muốn học để làm Nghề Kế toán
- Lịch khai giảng: 18h30 tối thứ 3 ngày 31/05/2011
Học tại Số 95 Trung Liệt - Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội
Bạn có thể đến học thử miễn phí, học xong buổi học, nếu bạn thấy Uy tín và chất lượng thì đăng ký học

Khoá học sẽ lần lượt đi qua các vấn đề:
1. Tổng quan về Kế toán doanh nghiệp.
2. Hệ thống – Kết cấu các loại Tài khoản Kế toán
3. Các thuật ngữ kế toán thường gặp.
4. Cách định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
5. Hệ thống Chứng từ – Sổ sách Kế toán
6. Các bút toán kết chuyển xác định kết quả kinh doanh
7. Ôn luyện, giải các bài tập
8. Lập báo cáo Tài chính: Bảng cân đối tài khoản, bảng cân đối kế toán
Học xong khóa học này, bạn sẽ học tiếp khóa "Ghi sổ Kế toán Tổng hợp" để có thể đi làm Kế toán.
Mọi thông tin xin liên hệ:
Công ty Đào tạo Kế toán Kimi
Số 95 Trung Liệt - Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 0943.900.200, 098.441.7791
Site: kimi.com.vn - daotaoketoan.infoHọc kế toán từ đầu