LK 10 ô 33 và ô 28 gốc + chênh hợp lý
LK 17 đường 24m, đóng 80% HĐMB
Ô góc 34, 35; diện tích 115m2 giá bán 12tr/m2
Ô 27 ; diện tích 150m2 giá bán 12tr/m2
LK 16 ô 25 ; diện tích 118m2 giá bán 12tr/m2
Liên hệ: M s Thanh 0972689986


Bán liền kề Xuân Hòa – Vĩnh Phúc Bán liền kề Xuân Hòa – Vĩnh Phúc Bán liền kề Xuân Hòa – Vĩnh
Phúc Bán liền kề Xuân Hòa – Vĩnh Phúc Bán liền kề Xuân Hòa – Vĩnh Phúc Bán liền kề Xuân Hòa
– Vĩnh Phúc Bán liền kề Xuân Hòa – Vĩnh Phúc Bán liền kề Xuân Hòa – Vĩnh Phúc Bán liền kề
Xuân Hòa – Vĩnh Phúc Bán liền kề Xuân Hòa – Vĩnh Phúc Bán liền kề Xuân Hòa – Vĩnh Phúc