HYUNDAI BẮC VIỆT
NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CÁC SẢN PHẨM ÔTÔ HYUNDAI
...........
LH: Hyundai Bắc Việt, 467 Nguyễn Văn Linh, 38757227, 38757228, 0978785832
PHẠM TRANG-