b án c ăn h ộ b ình d ân!!!</B> gi</B> á r ẻ
</B>
409 l ĩnh nam căn góc h ướng đ ông nam. ch ỉ có 17.5</I>
S:86m</I> c ăn b2-4 t ầng 15 b án gi á rẻ nhất th ị
tr ư ờng

To à </I>35 t</I> ầng c ăn 06 t ầng 10</I> gi á b án </I>gi á r ẻ h</I> ợp l ý - c ăn 20 </I>t ầng 14 b án 19tr
C ĂN 1 - C ĂN 22 T ẦNG 12A gía G ỐC 17.8
chính chủ </B>
Giá bán: cam kết giá bán cạnh tranh nhất thị trường.</B>
</B>

Người liên hệ: Phạm Nhung - Trao Niềm Tin - Nhận Chữ Tín !
Địa chỉ: 69 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội ( Gần Ngã Tư Sở)
Điện thoại: 0435641941- Mobile: 0984201087C331:1000

M ở b án đ ợt 1 dự án Đ