Cần bán Times City giá gốc và được chiết khấu cao
Tòa T18 ,có tầng 5,8,10,15 nhập cả sàn chiết khấu.
Tòa T1 tầng 4,9,16,22,24,27 diện tích 75.2m2,90.1m2,94.4m2,110.3m2 gốc,26.17tr/m2-34.45tr/m2, giá bán được chiết khấu từ 1-3%.Tòa T2 tầng 28,29,31 diện tích 94.3m2-95m2-97.5m2-108.6m2-116.7m2 được chiết khấu 1-4%.Tòa T3 tầng 3,4,11,12,15,22,23,24,25,26 diện tích 94.3m2-95m2-97.5m2- 116.7m2 được chiết khấu 2-3%.Tòa T4 tầng 8,12,17,20,25 diện tích 90.1m2-110.3m2 được chiết khấu 2%.Tòa T5 tầng 10,18,19,20,26 diện tích 75.2m2-90.1m2-110.3m2 chiết khấu 2.5%.Tòa T6 tầng 9,14,25 diện tích 75.2m2-87.2m2-108.7m2 chiết khấu 1%.Tòa T7 tầng 3,4,5,6,8,15,17,21,24,23 diện tích 87.2m2-75.2m2-110.3m2 bán giá chênh.Tòa T8 được chiết khấu 1-3%.Tòa T10 được chiết khấu 2-5%
Thông tin chi tiết về nha dat Times city xin tham khảo thêm trên website Batdongsan.com.vn
Liên hệ: Chị Bích:/ Anh Vinh :0904858923