Bán Chung cư Hapulico - số 1 Nguyễn Huy Tưởng

Tòa 21T1 căn 1109 diện tích 77m giá bán 35tr/m2

Tòa 17T1 căn 1604 diện tích 102,21m giá bán 32.5tr/m2

Tòa 24T căn 1503 và 1703 diện tích 109m giá 34.5tr/m2

Tags:chung cu hapulico,hapulico,ban chung cu hapulico,cc hapulico,can ban cc hapulico,ban gap hapulico,ban gap cc hapulico,can tien ban gap cc hapulico,hapulico chinh chu,can ban hapulico chinh chu,hapulico gia tot,ban hapulico gia tot,hapulico gia thap,ban hapulico gia thap,chung cu hapulico gia tot,cung cu hapulico gia thap,chung cu hapulico gia re,ban chung cu hapulico gia tot,ban cung cu hapulico gia thap,ban chung cu hapulico gia re,chung cu hapulico can ban,hapulico can ban,ban chung cu hapulico chinh chu,cc hapulicocan ban,can ban cc hapulico chinh chu,ban gap hapulico chinh chu,ban gap cc hapulicochinh chu,can tien ban gap cc hapulicochinh chu,hapulico chinh chu can ban,can ban cc hapulico chinh chu,hapulico gia totcan ban,ban cc hapulico gia tot,hapulico gia thap can ban,ban cc hapulico gia thap,chung cu hapulico gia tot can ban,cung cu hapulico gia thap can ban,chung cu hapulico gia re can ban,ban chung cu hapulico gia tot can ban,ban cung cu hapulico gia thap can ban,ban chung cu hapulico gia re chinh chu,