dự án tùng phương, tùng phương mê linh, liền kề tùng phuơng mê linh, dự án tùng phương mê linh, bán liền kề tùng phương, liền kề tùng phương, liền kề tùng phương, bán liền kề tùng phuơng, biệt thự tùng phuơng, biệt thự dự án tùng phuơng, du an tung phuong, du an tung phuong, ban du an tung phuong me linh, ban lien ke tung phuong me linh, ban biet thu tung phuong, ban lien ke biet thu du an tung phuong, du an tung phuong, lien ke tung phuong, lien ke du an tung phuong


bán gấp Dự án Tùng Phương.Phân phối LK hang Tùng Phương giai đoạn 2
SL08 ô số 13,14,15,16,1,71,8,19,20,21,22,23 giá gốc 5tt, giá bán 14.5
SL 03 ô số 7,8,9 diện tích 180M2 giá gốc 5tr giá bán 14.5
Đóng 10%Để biết thông tin liên hệ : anh Hiệu 0903 68 66 58
dự án tùng phương, tùng phương mê linh, liền kề tùng phuơng mê linh, dự án tùng phương mê linh, bán liền kề tùng phương, liền kề tùng phương, liền kề tùng phương, bán liền kề tùng phuơng, biệt thự tùng phuơng, biệt thự dự án tùng phuơng, du an tung phuong, du an tung phuong, ban du an tung phuong me linh, ban lien ke tung phuong me linh, ban biet thu tung phuong, ban lien ke biet thu du an tung phuong, du an tung phuong, lien ke tung phuong, lien ke du an tung phuong