C ơ h ội t ừ 409 l ĩnh nam!!!! H ƯỚNG ĐÔNG NAM</B></B>

Bán gấp căn 20 tầng 14 toà 35 t ầng 409 L ĩnh nam G ía 16.9 thu ch ênh 200 tri ệu bao phí S: 87.7 m H ƯỚNG ĐÔNG NAM …</I></B>

Căn 01 c ăn 22 t ầng 12A

gi á g ốc cao ch ênh th ấp !!!!!

g ốc 18,5 b án 19.c ăn g óc


[IMG]file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG]
Người liên hệ: Phạm Nhung - Trao Niềm Tin - Nhận Chữ Tín !
Địa chỉ: 69 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội ( Gần Ngã Tư Sở)
Điện thoại: 0435641941- Mobile: 0984201087

[IMG]file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG]