bt phoenix garden Hà Tây .c14 ô 13 dt 400m, giá gốc19,5 triệu giá bán 21 triệu đóng 50% vào tên HDMB
Liên hệ: Ms Thúy 0904052105