Âm nhạc bình minh Liên tục Chiêu sinh Piano, Organ, Thanh Nhạc trẻ em, người lớn hè 2011.

Mời truy cập http://amnhacbinhminh.com để biết thông tin chi tiết