Chúng tôi cung cấp dịch vụ kế toán với chất lượng hoàn hảo, và tiết kiệm nhiều chi phí cho bạn...
Tel: 0909.658.288

... vì Bộ phận dịch vụ kế toán của chúng tôi được đào tạo chuyên sâu về kế toán, dày dạn kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, được tổ chức và làm việc một cách hiệu quả.
Khách hàng của chúng tôi bao gồm các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động trong những ngành gia công, sản xuất công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và vận tải.
Chúng tôi sẽ thiết kế dịch vụ của mình phù hợp với những yêu cầu về quản lý và nhu cầu về thông tin mang tính đặc thù của doanh nghiệp bạn.

CÔNG TY THIÊN TUẤN PHÁT

Tel: 0909 65 8288
Fax : 08 540 27 860
Email: thientuanphat8@gmail.com