DỊCH VỤ KẾ TOÁN THIÊN TUẤN PHÁT
SỰ LỰA CHỌN SÁNG SUỐT CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP

Công ty Dịch vụ kế toán Thiên Tuấn Phát luôn là dịch vụ hàng đầu để quý Doanh nghiệp bạn lựa chọn cho việc làm Báo cáo thuế và sổ sách kế toán trọn gói hàng tháng:
Nhân lực của Công ty là những giảng viên kế toán của các trường Đại học lớn và những kế toán trưởng nhiều năm kinh nghiệm.
1. Dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng
+ Báo cáo hoá đơn chứng từ mua-bán, cân đối chứng từ mua-bán của doanh nghiệp.
( Áp dụng cho 24 Quận Huyện thuộc TP.HCM )

2. Dịch vụ viết sổ sách kế toán và Quyết toán thuế
+ Giải quyết vướng mắc phát sinh, tổ chức lưu trữ chứng từ
+ Báo cáo xuất nhập tồn kho, vật tư, hàng hoá, sản phẩm
+ Khấu hao tài sản cố định năm. Lập bảng lương
+ Bảng cân đối tài khoản, số dư tài khoản
+ Bảng cân đối kế toán. Kết quả kinh doanh tháng/ quý/ năm
+ Báo cáo lưu chuyển tiền ( trực tiếp - gián tiếp )
+ Lập báo cáo tài chính cuối năm - Quyết toán thuế TNDN

3. Tư vấn cho doanh nghiệp xây dựng các mô hình kế toán tối ưu, tổ chức và điều hành bộ máy kế toán hiệu quả nhất.
+ Khảo sát & đề xuất mô hình kế toán tối ưu cho từng loại hình hoạt động của doanh nghiệp.
+ Hỗ trợ doanh nghiệp vận hành bộ máy kế toán hiệu quả

Thay vì bỏ chi phí lớn để mướn một nhân viên kế toán giỏi. Tại sao chủ doanh nghiệp không lựa chọn giải pháp bỏ chi phí thấp hơn để mướn một đội ngũ kế toán giỏi, luôn song hành cùng doanh nghiệp trên mỗi bước đường, luôn cập nhập kịp thời về luật, chế độ kế toán hiện hành.

CHÚC QUÝ DOANH NGHIỆP THÀNH CÔNG !.

Mọi nhu cầu, xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY THIÊN TUẤN PHÁT

Tel: 0909 65 8288
Fax : 08 540 27 860
Email: thientuanphat8@gmail.com