Hiện tại chúng tôi đang phân phối trực tiếp dự án tiền phương phiên giao dịch ngày 23/05/2011
Gồm các mã số từ:
TT01 : Lk 01
TT01:Lk 02
……………
……………
Tới
TT06 :D07
Với các loại diện tích: 64m2,52m2,53m2,54m2,55m2,56m2,57m2,104m2,77m2,97m2 ,66m2,65m2,72m2,79m2,80m2, 104m2,117m2,150m2…
- các loại đường: từ 11.5m2 tới 30m2
giá gốc:16.5tr/m2
giá bán:gốc +chênh cực thấp
Đảm bảo thấp nhất thị trường.
Liên hệ :Hoàng Dung 0985 133 790