Bạn có máy tỉnh hư hỏng một hay vài linh kiện nào đó, Bạn muốn đấy nó đi để đổi máy mới hay lấy ít tiền để làm việc gì đó ... hoặc bạn còn vấn vương em nó, muốn hoàn thiện để sử dụng lai. Chúng tôi sẽ giúp bạn điều đó
liên hệ: Huy 0907302900 or Cương 0986033069