Trong khuôn khổ Chương trình giới thiệu, tư vấn và hỗ trợ các khóa đào tạo từ xa trong nước và quốc tế đã được Bộ Giáo dục và Ðào tạo chấp thuận theo công văn số 8621/GDTX ngày 27/9/2002, được sự cho phép của Bộ Giáo dục và Ðào tạo tại công văn số 999/BGDÐT-ÐTVNN ngày 02/03/2011, Trung tâm Hợp tác Ðào tạo Quốc tế (CITC) giới thiệu và hỗ trợ Chương trình THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH (MBA) do Trường Ðại học Nam Columbia (CSU) đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp. Chương trình áp dụng phương pháp đào tạo tiên tiến (E-learning), có sự hướng dẫn trực tiếp của các trợ giảng có trình độ chuyên môn giỏi và giàu kinh nghiệm sư phạm. Văn bằng của Trường Ðại học Nam Columbia được kiểm định và công nhận chính thức tại Hoa Kỳ.
A - Yêu cầu nhập học:
- Có ít nhất một bằng đại học hệ 04 năm trở lên; hoặc đã/đang theo học Cao học nhưng chưa được cấp bằng Thạc sỹ QTKD.
- Có chứng chỉ TOEFL tối thiểu 530 (PBT) / 197 (CBT) / 71 (iBT); hoặc IELTS từ 6.0 trở lên; hoặc vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh COMPASS; hoặc các điều kiện tương đương khác theo yêu cầu của Trường Ðại học Nam Columbia.
*Lưu ý: Học viên có trình độ tiếng Anh B hoặc C có thể tham dự và hoàn thành khoá học bổ túc tiếng Anh (để đáp ứng trình độ tiếng Anh theo yêu cầu của Trường Ðại học Nam Columbia).

B - Thời gian học: Tối: 2-4-6 / 3-5-7(18h00 – 20h30) hoặc Ban ngày: Thứ bảy và chủ nhật.

1 - Ðối với người tốt nghiệp đại học: 18 tháng
2 - Ðối với người đã hoặc đang theo học Cao học nhưng chưa được cấp bằng Thạc sỹ QTKD:
12 tuần / 02 môn học (số lượng môn học phải hoàn thiện căn cứ vào Bảng điểm Cao học).

C - Học phí toàn khóa: giảm trên 30% so với mức học phí chính thức của Ðại học Nam Columbia. Mức học phí chưa bao gồm tiền sách giáo khoa cụ thể như sau:

1 - Ðối với người tốt nghiệp đại học: 8.230 USD
2 - Ðối với người học hoàn thiện chương trình Thạc sỹ: 686 USD/01 môn học (tổng học phí phải nộp tùy thuộc vào số môn học cần hoàn thiện).

D - Hạn nộp hồ sơ: 10/06/2011

Ðặc biệt trong khoá học này, CITC và CSU triển khai nhiều Chương trình ưu đãi và hỗ trợ thiết thực cho các học viên. Xin truy cập vào trang web của Trung tâm Hợp tác Ðào tạo Quốc tế tại địa chỉ www.citc.edu.vn để biết thêm thông tin chi tiết.