Công Ty Tiến Phát cung cấp MCCB Siemens chính hãng với:

• Giá rẻ hơn giá thị trường.
• Hàng luôn có sẵn với số lượng lớn.
• Bảo hành 1 năm theo nguyên tắc 1 đổi 1.
• Hỗ trợ lắp đặt miễn phí.
• Tư vấn giải pháp miễn phí.

Nếu quý khách hàng có nhu cầu đừng ngại liên hệ với chúng tôi:

3NA3130
3NA3132
3NA3136
3NA3140
3NA3144
3NA3240
3NA3244
3NA3250
3NA3252
3NA3260
3NA3360
3NA3365
3NA3372
3NA3801
3NA3803
3NA3805
3NA3807
3NA3810
3NA3812
3NA3814
3NA3814-7
3NA3817
3NA3820
3NA3820-7
3NA3822
3NA3822-7
3NA3824
3NA3824-7
3NA3830
3NA3830-7
3NA3832
3NA3836
3NA6824
3NA6832
3NE1815-0
3NE1818-0
3NE1021-0
3NE1022-0
3NE1224-0
3NE1334-0
3NE3225
3NE3224
3NE3227
3NE3231
3NE3233
3NE3335
3NE3336
3NE4122

3NE8003-1
3NC1415
3NH3030
3NH3230
3NH3330
3NH3430
3NH3530
3NH4030
3NH4230

3NW6001-1
3NW6002-1
3NW6003-1
3NW6004-1
3NW6005-1
3NW6006-1
3NW6007-1
3NW6008-1
3NW6010-1
3NW6012-1
3NW6101-1
3NW6103-1
3NW6104-1
3NW6105-1
3NW6106-1
3NW6107-1
3NW6108-1
3NW6110-1
3NW6112-1
3NW6117-1
3NW6120-1
3NW6222-1
3NW6224-1
3NW6230-1
3NW6301-1
3NW6302-1
3NW6304-1
3NW7011
3NW7012
3NW7013
3NW7014
3NW7021
3NW7023
3NW7024
3NW7031
3NW7033
3NW7034
3NW7314
3NW7322
3NW7332
3NW7110
3NW7120
3NW7130
3NW7210
3NW7220
3NW7230
3RP1505-1AW30
3RP1505-1BQ30
3RP1505-1AP30
3RP1574-1NP30
3RB2066-2MC2
3RB2163-4MC2
3RS1000-1CK10
3RA1954-2A
5SP4392-7
5SP4292-7

3RH1911-1FA02
3RH1140-1AP00
3RH1911-1FA11
3RH1911-1FA20
3RH1911-1FA22
3RH1911-1FA31
3RH1911-1FA40
3RH1911-1FC22
3RH1921-1FA22
3RH1921-1EA11
3RH1921-1HA13
3RH1921-1HA22
3RH1921-1HA31
3RH1921-1FA31
3RH1921-1FA40
3RH1122-1BB40
3RH1262-1BB40
3RH1244-1BB40
3RT1015-1AP01
3RT1015-1AP02
3RT1015-1AP04

3RT1015-1BB41
3RT1015-1BB42
3RT1016-1AP01
3RT1016-1AP02
3RT1016-1BB41
3RT1016-1BB42
3RT1017-1AP01
3RT1017-1AP02
3RT1017-1BB41
3RT1017-1BB42
3RT1023-1AP60
3RT1024-1AP00
3RT1024-1AP04
3RT1024-1BB40
3RT1025-1AP00
3RT1025-1AP60
3RT1025-1AP04
3RT1025-1BB40
3RT1026-1AP00
3RT1026-1AP60
3RT1026-1AP04
3RT1026-1BB40
3RT1034-1AP00
3RT1034-1AP04
3RT1034-1AK60
3RT1034-1BB40
3RT1035-1AP00
3RT1035-1AP04
3RT1035-1BB40
3RT1036-1AP00
3RT1036-1AP04
3RT1036-1BB40
3RT1044-1AP00
3RT1044-1AP04
3RT1045-1AP00
3RT1045-1AB00
3RT1045-1AP04
3RT1046-1AP00
3RT1046-1AP04
3RT1055-6AP36
3RT1056-6NB36
3RT1064-6AP36
3RT1065-6AP36
3RT1065-6AF36
3RT1066-6AP36
3RT1075-6AP36
3RT1517-1AN20
3RU1116-0JB0
3RU1116-0KB0
3RU1116-1AB0
3RU1116-1BB0
3RU1116-1CB0
3RU1116-1DB0

3RU1116-1EB0
3RU1116-1FB0
3RU1116-1GB0
3RU1116-1HB0
3RU1116-1JB0
3RU1116-1KB0
3RU1126-1EB0
3RU1126-1FB0
3RU1126-1GB0
3RU1126-1HB0
3RU1126-1KB0
3RU1126-1JB0
3RU1126-4AB0
3RU1126-4BB0
3RU1126-4CB0
3RU1126-4DB0
3RU1136-1HB0
3RU1136-1JB0
3RU1136-1KB0
3RU1136-4AB0
3RU1136-4BB0
3RU1136-4DB0
3RU1136-4FB0
3RU1136-4EB0
3RU1146-4JB0
3RU1146-4MB0
3UA50-400KA8
3UA50-401CA8
3UA50-401FA8
3UA50-401JA8
3UA55-402DA8
3UA58-402FA8
3RV1011-0KA10
3RV1011-0CA10

3RV1011-0DA10
3RV1011-0GA10
3RV1011-0HA10
3RV1011-1AA10
3RV1011-1BA10
3RV1011-1CA10
3RV1011-1DA10
3RV1011-1EA10
3RV1011-1FA10
3RV1011-1GA10
3RV1011-1HA10
3RV1011-1JA10
3RV1011-1KA10
3RV1021-0JA10
3RV1021-0KA10
3RV1021-1AA10
3RV1021-1BA10
3RV1021-1CA10
3RV1021-1DA10
3RV1021-1DA15
3RV1021-1EA10
3RV1021-1FA10
3RV1021-1GA10
3RV1021-1HA10
3RV1021-1JA10
3RV1021-1KA10
3RV1021-4AA10
3RV1021-4AA15
3RV1021-4BA10
3RV1021-4CA10
3RV1021-4DA10
3RV1031-4GA10
3RV1031-4DA10
3RV1031-4EA10
3RV1031-4FA10
3RV1031-4HA10
3RV1041-4JA10

3RV1041-4KA10
3RV1041-4MA10
3RV1041-4LA10
3RV1042-4MB10
3RV1901-1A
3RV1901-1J
3RV1901-2A
3RV1901-1B
3RV1901-1C
3RV1901-1E
3VU1340-1MG008
3VU1340-1MH008
3VU1340-1MJ008
3VU1340-1MM008
3VU1340-1NH008
3VU1340-1NJ008
3VU9131-7AA008
3RW3014-1CB14
3RW3016-1CB14
3RW3024-1AB14
3RW3025-1AB14
3RW3026-1AB14
3RW3034-1AB14
3RW3035-1AB14
3RW3036-1AB14
3RW3044-1AB14
3RW3045-1AB14
3RW3046-1AB14
3RW4055-6BB44
3RW4056-6BB44
3RW4073-6BB44
3RW4074-6BB44
3VF31111FQ410AB2
3VF52112BM411HN1
3VF31112BS412HB2
3TK2827-1BB40
3TK2804-0BB4
3TK1542-0AP0
3TF6844-0CM7
3TY75300A
3TY74800A
3TD5402-0XM08
3TD5402-0XQ08
4AM5742-5CT10-0FA0
4AM5742-5AT10-0FA0
4AM5742-4TT10-0FA0
4AM5742-4TN00-0EA0
4AM4842-4TT10-0FA0
4AM3442-5AT10-0FA0
4AM4042-5AT10-0FA0
3LD2766-0TB53
3SB3704-6BA20
3SB3704-6BA40
3SB3758-0AA11
3SB3758-0AA21
3SB3758-0AA41
3SB3400-0A
7KT1352
3UG4616-1CR20
3UG4615-1CR20
3UG4512-1AR20

3VL1702-1DA33-0AA0
3VL1702-1DD33-0AA0
3VL1702-1EH43-0AA0
3VL1703-1DA33-0AA0
3VL1703-1DD33-0AA0
3VL1703-1EH43-0AA0
3VL1704-1DD33-0AA0
3VL1704-1EH43-0AA0
3VL1705-1DD33-0AA0
3VL1705-1EH43-0AA0
3VL1706-1DD33-0AA0
3VL1706-1EH43-0AA0
3VL1708-1DD33-0AA0
3VL1708-1EH43-0AA0
3VL1710-1DD33-0AA0
3VL1710-1EH43-0AA0
3VL1712-1DD33-0AA0
3VL1712-2DD33-0AA0
3VL1712-1EH43-0AA0
3VL1716-1DD33-0AA0
3VL1716-1EH43-0AA0
3VL1725-1DA33-0AA0
3VL1725-1EH43-0AA0
3VL1796-1DA33-0AA0
3VL1796-1EH43-0AA0
3VL2706-1EJ43-0AA0
3VL2708-1EJ43-0AA0
3VL2716-2DK36-0AA0
3VL3720-1DC36-0AA0
3VL3720-2DC36-0AA0
3VL3720-1EJ46-0AA0
3VL3725-1DC36-0AA0
3VL3725-1EJ46-0AA0
3VL4731-1DC36-0AA0
3VL4731-1EJ46-0AA0
3VL4740-1DC36-0AA0
3VL4740-1EJ46-0AA0
3VL5750-1DC36-0AA0
3VL5750-1EJ46-0AA0
3VL5763-1DC36-0AA0
3VL5763-1AE36-0AA0
3VL5763-2AE36-0AA0
3VL5763-1EJ46-0AA0
3VL6780-1AE36-0AA0
3VL6780-1BH46-0AA0
3VL6780-2AE36-0AA0
3VL7710-1AE36-0AA0
3VL7710-2AE36-0AA0
3VL7712-1AE36-0AA0
3VL7712-2AE36-0AA0
3VL8716-1AE30-0AA0
3VL8716-2AE30-0AA0
3VL9400-1ST00
3VL9400-2AB00
3VL9400-3HN00
3VL9600-3HN00
3VL9800-1ST00
3VL9800-1UH00
3VL9800-2AC00
3VL9800-2AE00
3VL9800-3HN00
3WL1216-4CB41-1AA2
3WL1314-4FB36-4GA2-Z
3WL1340-4FB32-1GA2
3WL1340-4FB36-4GJ2-Z
3WL1363-4FB37-1AA2
3WL1363-4FB37-4GJ2-Z
3WL9111-0AD06-0AA0
3WL9111-0AF04-0AA0
3WL9111-0AG01-0AA0
3WL9111-0BA31-0AA0
3WL9111-0BB21-0AA0
3WL9111-0BB25-0AA0
4NC5117-2CC20
4NC5121-2CC20
5SM1312-0
5SM1111-0
5SM1314-0
5SM1316-0
5SM1317-0
5SM1342-0
5SM1344-0
5SM1346-0
5SM1347-0
5SM1412-0
5SM1414-0
5SM1416-0
5SM1417-0
5SM1442-0
5SM1444-0
5SM1446-0
5SM1612-0
5SM1614-0
5SM1616-0
5SM1617-0
5SM3415-0KK
5SM1642-0
5SM1644-0
5SM1646-0
5SX2106-7CC
5SX2106-7
5SX2110-7CC
5SX2116-7CC
5SX2120-7CC
5SX2125-7CC
5SX2132-7CC
5SX2140-7CC
5SX2150-7CC
5SX2163-7CC
5SX2206-7CC
5SX2206-6
5SX2210-7CC
5SX2220-7CC
5SX2216-7CC
5SX2225-7CC
5SX2232-7CC
5SX2240-7CC
5SX2250-7CC
5SX2263-7CC
5SX2304-7
5SX2306-7CC
5SX2310-7CC
5SX2316-7CC
5SX2320-7CC
5SX2325-7CC
5SX2332-7CC
5SX2340-7CC
5SX2350-7CC
5SX2363-7CC
5SX2610-7CC
5SX2616-7CC
5SX4201-7

5SX4206-7
5SX4208-7
5SX4210-7
5SX4213-7
5SX4240-7
5SX4302-7
5SX4304-7
5SX4306-7
5SX4308-7
5SX4313-7
5SX4316-7
5SX4325-7
5SX4332-7
5SX9100
5SU9356-1KK06
5SU9356-1KK10
5SU9356-1KK16
5SU9356-1KK20
5SU9356-1KK25
5SU9356-1KK32
5SU9356-1KK40
5SU9356-1KK50
5SU9356-1KK63
5SY6106-7
5SY6101-7
5SY6102-7
5SY6104-7
5SY6108-7
5SY4102-7
5SY4663-7
5SY6110-7
5SY6116-7
5SY6116-6
5SY6120-7
5SY6125-7
5SY6132-7
5SY6140-7
5SY6150-7
5SY6163-7
5SY6206-7
5SY6210-7
5SY6216-7
5SY6220-7
5SY6225-7
5SY6232-7
5SY6240-7
5SY6250-7
5SY6263-7
5SY6304-7
5SY6306-7
5SY6310-7
5SY6316-7
5SY6320-7
5SY6325-7
5SY6332-7
5SY6340-7
5SY6350-7
5SY6363-7
5SY6410-7
5SY6416-7
5SY6440-7
5SY6463-7
5SY8210-7
5SY8216-7
5SY8220-7
5SY8225-7
5SY8240-7
5SY8310-7
5SY8316-7
5SY8320-7
5SY8325-7
5SY8340-7
5SY8406-7
5SY8410-7
5SY8416-7
5SY8420-7
5SY8425-7
5SY8432-7
5SY8440-7
5SY8463-7
5TT58000


Chi tiết liên hệ
Nguyễn hoàn Nguyên
0918.983.389
------------------

Tien Phat Automation Co.,ltd
No 7 Co Giang Street, Hiep Phu Ward, 9 Dist.,HCM City, Viet Nam
Tel : 084.8.5409.3614 Fax : 084.8.5409.3649
Email:kinhdoanh@tienphat-automation.com

chi tiết sản phẩm vui lòng truy cập Website
http://www.tienphat-automation.com